Topplederne avgjør amerikansk forbruk

Mange forklarer USAs sterke aksjemarked med husholdningenes sterke stilling. Utviklingen er helt avhengig av at bedriftsledernes syn på fremtiden blir mer positiv.

FARESIGNAL: Nå er vi atter igjen i en situasjon hvor konjunktursensitive størrelser, inklusive sysselsettingsveksten peker nedover, skriver artikkelforfatteren. Det kan bety nedtur for detaljhandelen, og dermed dårligere børsutsikter. Foto: NTB Scanpix

For å kunne handle og bruke penger, må en ha en jobb hvor pengene tjenes. Dermed fanger utviklingen i sysselsettingen opp husholdningenes muligheter for å konsumere. Bedriftslederne vurderer fremtidige nyansettelser basert på hvordan inntjeningen i selskapene er og hva de tror om fremtidig inntjening. Ofte er det slik at de kaster blikket bakover når de skal gjøre seg opp en mening om hvordan det blir fremover.

Syklisk utvikling i sysselsettingsvekst har fulgt syklisk utvikling i driftsmargin veldig tett

Driftsmarginen for S&P500-selskapene er en inntjeningsstørrelse som tilsynelatende bidrar til bedriftsledernes oppfatning om fremtidig utvikling og dermed gir signaler om fremtidig sysselsetting for hele USA.

Syklisk utvikling i sysselsettingsvekst har fulgt syklisk utvikling i driftsmargin veldig tett, med et etterslep på tre kvartaler. Syklisk utvikling fremkommer ved å fjerne langsiktig trendutvikling i data. Langsiktig trend er ikke av interesse når en ser på utviklingen de neste kvartalene.

Elise Skjold Rønningen. Foto: Nina Rangøy

Men, i 2015 fortsatte fallet i driftsmarginen uten at veksten i sysselsettingen falt tilsvarende. Hva var grunnen til dette? Ble bedriftslederne mer rasjonelle, i den forstand at de gjorde seg opp en mening om fremtidig utvikling uavhengig av hvordan det hadde vært de siste kvartalene?

Data for «business confidence» kan tyde på dette, ved at sentimentindikatoren snudde oppover i 1. kvartal 2016 etter å ha falt sammenhengene siden 2014. Til tross for at driftsmarginen og andre konjunktursensitive størrelser svekket seg og var på full fart nedover, forutså amerikanske bedriftsledere at en gryende bedring i kinesisk etterspørsel, svekket amerikansk dollar på grunn av utsettelse av tidligere annonserte renteøkninger samt reflasjon i olje- og andre råvarepriser ville bedre forholdene for amerikanske selskaper ute og hjemme.

For amerikanske arbeidstagere innebar dette at veksten i sysselsetting og inntekter falt mindre enn de ellers ville ha gjort. Dermed kunne shoppingen fortsette, dog i et litt lavere tempo enn tidligere. Veksten i detaljhandelen bunnet ut på 2,1 prosent i fjerde kvartal 2015.

Så langt er det ingen ting som tyder på at bedriftslederne ser en bedring i horisonten, slik de gjorde i starten av 2016

Nå er vi atter igjen i en situasjon hvor konjunktursensitive størrelser, inklusive sysselsettingsveksten peker nedover. Så langt er det ingen ting som tyder på at bedriftslederne ser en bedring i horisonten, slik de gjorde i starten av 2016. Bedriftssentimentet peker rett ned.

Så lenge bedriftssentimentet ikke bedrer seg, er det derfor stor risiko for at en vil få svekkede vekstrater for detaljhandelen. Det kan så tvil om husholdningenes evne til å holde amerikansk økonomi oppe og unngå en fremtidig resesjon. Med fallende aksjekurser som resultat.

Elise Skjold Rønningen

Siv.øk. NHH, AFA, samfunnsøkonom og grunnlegger av RHO Analyse