SAP-topp om innovasjon og nøkkeltall

Vi kan måle hvor mye vi investerer i digital innovasjon, men ikke hvorvidt vi bruker midlene riktig, skriver Stefano Holguin i SAP Norge.

UTDATERT: Innovasjon og digitalisering måles i dag basert på gamle metoder og mål, hevder SAPs norgessjef Stefano Holguin. FOTO: NTB scanpix
Debattinnlegg

Digitalisering tilrettelegger for samarbeid, utvikling av nye forretningsinitiativer og muliggjør realisering av disse ideene raskere og mer effektivt.

I dag kan vi måle hvor mye vi investerer i digital innovasjon, men ikke hvorvidt vi bruker midlene riktig

Innovasjon og digitalisering måles i dag basert på gamle metoder og mål: Rent økonomiske kostnads- og risikokalkyler. Den nye formen for verdiskapning krever derfor en ny målestokk. For å fange den langsiktige fremgangen i takt med den digitale innovasjonen må bedrifter utarbeide nye KPI-er (viktige nøkkeltall, red. anm.).

Stefano Holguin. Foto: SAP

I dag kan vi måle hvor mye vi investerer i digital innovasjon, men ikke hvorvidt vi bruker midlene riktig og effektivt med tanke på å fremtidssikre bedriften på en økonomisk, miljømessig og sosialt bærekraftig måte. 

Det kan på mange måter sammenlignes med å måle farten på en reise, uten å ta retningen i betraktning. Det nytter ikke å konstatere at vi kjører i 130 kilometer i timen hvis vi kjører i feil retning. For å sikre at innovasjonsstrategier beveger seg i retning av visjonen må vi derfor utarbeide nye KPI-er som digitalt måler innovasjon.

For firmaer som ønsker å differensiere- og opparbeide et langsiktig konkurransefortrinn er verdien av data fra kunder, medarbeidere og andre datastrømmer uvurderlig

I verdensøkonomien vil vi se et tydelig skift fra fysiske varer og tjenester til ytelser og opplevelser. Vi har allerede opplevd store endringer i medie- og underholdningsbransjen, samt innen detalj- og matvarehandel. Disse endringene sprer seg nå til andre bransjer som krever at vi setter digitalt aktivert innovasjon på agendaen. For firmaer som ønsker å differensiere- og opparbeide et langsiktig konkurransefortrinn er verdien av data fra kunder, medarbeidere og andre datastrømmer uvurderlig.

Dagens utfordring er derimot å sørge for at vi bruker dataene på en riktig måte. Før bedrifter kan implementere nye KPI-er er de nødt til å identifisere, innhente og evaluere dataen de behøver og benytter. Hvor mye og av hvilken data bruker vi, til hvilke arbeidsoppgaver. Dette må også kobles opp mot forventninger fra kunder og medarbeidere, og tilpasses den enkelte situasjon og innovasjon. Dette er problemstillinger ledelsen og styret må ta stilling til.

Det er et behov for nye KPI-er, som har som formål å skape, måle og følge opp bærekraft og hvordan de enkelte faktorene påvirker hverandre. KPI-er for digital innovasjon kan i dag for eksempel inkludere ideer som tas ut i virkelighet: «Påbegynte pilotprosjekter med forbrukere og kunder», «Antall målbare forretningsideer som er under utvikling» og «Antall ideer som blir til produkter og tjenester». Samarbeid og kunnskapsutveksling er også en sentral del av digital innovasjon og herunder vil KPI-er som «Hvor mange eksterne partnere bygger vi forretning med» og «hvor mye tid legger hver enkelt ansatt ned til å tilegne seg ny kunnskap» være viktig å måle. 

I dag er en selvfølge at økonomiansvarlige «eier» den økonomiske målingen av selskapet

I tillegg bør KPI-er som måler engasjement være en selvfølge. «Hvordan er forholdet mellom ansattes mangfold og sosial bærekraft», «hvordan vurderer vi forholdet mellom ansattes engasjement og innovasjonsevne» og «hvordan dette skal beregnes økonomisk»

Jeg utfordrer økonomisjefer til å bli en «katalysator» for denne formen for innovasjons KPI-er. I dag er en selvfølge at økonomiansvarlige «eier» den økonomiske målingen av selskapet. I morgen må denne funksjonen utvikle sin verktøykasse med en rekke nye målinger som langsiktig sikrer omdømme, investeringer, ansatte og vekst.

Stefano Holguin

Daglig leder i SAP Norge

sap
digitalisering
Kommentar
Debattinnlegg