Dovre-forvalter Stig Myrseth: Et tapt tiår avkastningsmessig for store deler av kloden

Digitaliseringsmegatrenden har ført til en «winner-takes-all»-økonomi. Et fåtall superstjerneselskaper har gitt superavkastning, mens fasiten er lysegrå for resten av hopen.

BØRSVINNER: Av ulike grunner har USA og Silicon Valley vunnet jackpot i den globale digitale økonomien, skriver artikkelforfatteren. Her ved Amazon-grunnlegger Jeff Bezos. Foto: NTB Scanpix
Debattinnlegg

Det skrives opp og ned hvor fantastisk dette tiåret har vært. Det er en beskrivelse som mange aksjeinvestorer sliter med å kjenne seg igjen i. Børsfesten har gått dem hus forbi.

Et diagram illustrerer dette bedre enn noe annet, nemlig kursutviklingen for verdensindeksen eksklusiv USA.

Denne er fortsatt under toppen fra før finanskrisen. Det har vært et tapt tiår avkastningsmessig for storparten av kloden.

Wall Street har imidlertid gjort det skarpt, men heller ikke der har det vært noen «åpen fest».

Nesten hele oppgangen kan tilskrives et fåtall «superstjerne»-selskaper. Tenk Amazon, Facebook og Google.

Av ulike grunner har USA og Silicon Valley vunnet jackpot i den globale digitale økonomien.

Kilde: Dovre Forvaltning

Skalafordeler

Et kjennetegn ved digitale løsninger er at de skalerer nærmest ubegrenset. Det gir store selskaper en fordel kontra små.

Her kan nevnes at det koster tilnærmet det samme å utvikle en IT-plattform for en nasjonal bank som sparebanken på hjørnet. Giganten har imidlertid flere kunder å fordele kostnaden på.

En annen konsekvens av den digitale transformasjonen er at flere viktige næringer blir disruptert, og resultatet er flere tapere enn vinnere. Mens Uber-gründerne bader i penger, går taxi-selskaper over ende verden over.

Tilsvarende har Amazon gjort Jeff Bezos til en av verdens rikeste, mens verdens største næring, handelsnæringen, nå opplever tidenes konkursbølge. «Death by Amazon» gjentas til det kjedsommelige i skifteretten.

På Oslo Børs har aksjonærer i blant annet Norske Skog og XXL fått smake digitaliseringens bakside.

Spareoverskudd

En annen effekt av teknologirevolusjonen er at økonomien er blitt mer kapitallett.

Mens det koster skjorta å bygge et nytt kjøpesenter, kan du starte en nettbutikk fra gutterommet for vekslepenger.

Kilde: Dovre Forvaltning

Prisen på de fleste innsatsfaktorer i den digitale økonomien, alt fra programvare til mikroprosessorer, lagringsplass og nettsider, har falt kraftig. Dermed har ikke digitaliseringen ført med seg noen tung og kapitalkrevende investeringsbølge.

Tvert imot har den ofte muliggjort mer kapitallette forretningsmodeller. Her kan nevnes at «just in time»-lagerstyring gjør at bedrifter ikke trenger å ha like mye kapital bundet opp i varelagre som tidligere.

Apple og Amazon er i dag verdens største selskaper. Balansen til begge disse er imidlertid påfallende lett. 

Dette står i skarp kontrast til GM som var verdens mest verdifulle selskap da jeg ble født. Sistnevntes balanse oser av stål og sveiserøyk.

Mens næringslivet gradvis har etterspurt mindre kapital, har spareviljen ellers i samfunnet holdt seg høy eller steget. Dette har ført til et systematisk spareoverskudd, og da faller som kjent prisen på penger - renten.

Dovre-porteføljen. Foto: Skjermdump

Rentefesten

Rentefallet har skapt en annen type børsvinnere, nemlig de obligasjonslignende aksjene. Mens Oslo Børs i liten grad har deltatt i teknologifesten, har det heldigvis vært mange rentevinnere.

Stabile og kjedelige utbytteaksjer som DNB, egenkapitalbevis, Gjensidige, Orkla, Mowi og Telenor har gjort det skarpt, og hadde det ikke vært for disse, ville dette tiåret vært begredelig.

Der hvor renteeffekten har skapt den største og villeste festen, er imidlertid i eiendom. Dette har vært tiåret for eiendomsinvesteringer – ikke aksjeinvesteringer.

Dette skyldes ikke bare at eiendomsprisene har steget kraftig. En annen grunn er at festen har vært åpen. Det har ikke vært noe «winner-takes-all»-fenomen, noe som skyldes at næringen har begrensede skalafordeler og lav disrupsjonsrisiko. Både Jørgen Hattemaker og Kong Salomon har fått champagne i glasset.

Kilde: Dovre Forvaltning

Flex LNG

Flex LNG slippes inn i Dovre-porteføljen denne uken.

Aksjen henger etter den sesongmessige oppgangen i ratene samtidig som det store bildet er positivt grunnet den strukturelle veksten innen LNG-frakt.

Med en forward P/E på 5-tallet er det heller ikke noe å utsette på prislappen.

stig myrseth
dovre-porteføljen
jeff bezos
faang
facebook
amazon
norske skog
xxl
Kommentar
Debattinnlegg