Ap: Erna Solbergs spektakulære løftebrudd

Underskuddene har kontinuerlig forverret seg i seks år under Solberg, skriver Nils Kristen Sandtrøen (Ap).

I MINUS: Handelsbalansen er det beste målet vi har på om Erna Solberg har mislykkes med omstillingen av norsk økonomi, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix

«Arven etter Jens Stoltenberg er et mer oljeavhengig Norge. Men jeg vet at Norge kan bedre», hevdet Erna Solberg på Høyres landsmøte 2013.

Hun skulle omstille norsk økonomi. Men Trygve Hegnar er ikke enig i at det er et spektakulært løftebrudd av statsminister Erna Solberg at vi nå får stadig større underskudd i handelen med utlandet, korrigert for petroleumseksporten. I sterk kontrast til hennes påstand, kan vi i år ende med tidenes største underskudd i varehandelen for Fastlands-Norge. Underskuddet var i fjor over 90 milliarder kroner enn i 2014.

Nils Kristen Sandtrøen. Foto: Bernt Sønvisen

Verdien av eksporten er for svak til å finansiere importen når vi korrigerer for petroleum. Land som over tid har underskudd i utenrikshandelen og kjøper varer for større verdier enn de selger, må finansiere handelen for eksempel gjennom opptak av lån. Det er blant annet det søreuropeiske land har slitt med over flere år. Norge unngår dette i dag med verdiene fra oljevirksomheten. Det overraskende i Hegnars lederartikkel er derfor at argumentasjonen hopper over det som har vært kjernen i debatten om omstilling i en årrekke: Nemlig at norsk økonomi trenger flere ben å stå på ved å styrke næringsvirksomhet og industri på bred front, også ved økt verdiskaping fra våre fornybare ressurser.

Underskuddene har kontinuerlig forverret seg i seks år under Solberg

Handelsbalansen er det beste målet vi har på om Solberg har mislykkes med omstilling av norsk økonomi. Denne enkle sammenhengen, differansen mellom verdien av eksport og import, er så avslørende nettopp fordi den inkluderer helheten. Underskuddene har kontinuerlig forverret seg i seks år under Solberg. Det meste blir bortforklaringer når det gjelder hvorfor det skal forverre seg kontinuerlig, når hun har lovet det motsatte. Importen er dyr relativt til eksportinntektene fra fastlandsøkonomien. Det stadig voksende underskuddet viser at vi vil trenge betydelig større verdiskaping de neste årene også utenom oljen, dersom vi skal være sikre på å være et rikt land i fremtiden.

Nå viser tallene at vi importerer dyrt, og at høyreregjeringens politikk er for svak

Hegnars leder kommuniserer en kunstig motsetning. Den fremstiller det som at det ikke er mulig å bedre handelsbalansen for Fastlands-Norge, samtidig som Norge i dag har store inntekter fra petroleumseksporten. Sannheten er at inntektene fra industri og produksjon i Norge generelt kan bedres relativt til importen. Nå viser tallene at vi importerer dyrt, og at høyreregjeringens politikk er for svak. Inntektene er for små. For Arbeiderpartiet er det klart at det blir et hovedmål å bidra til større verdiskaping og forsterkning av industrien.

Nils Kristen Sandtrøen

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i næringskomiteen