Norge eksporterer mer til Kina

Vi ser særlig en positiv utvikling i eksporten av laks, skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP).

LITT MINDRE SKJEVT: Norge importerer langt mer fra Kina enn vi eksporterer, men fiskeeksporten er på bedringens vei. Hittil i år har eksportverdien økt med 41 prosent. Her fra Oslo Lufthavn. Foto: Iván Kverme

India, Japan, Korea, Kina og Sørøst-Asia er markeder med enorme muligheter for norske bedrifter. Forrige uke var vi i Shanghai og Qingdao for å fremme norsk havteknologi og norsk sjømat.

Vi ser at handelen med Asia øker, mens handelen med mer tradisjonelle markeder har stabilisert seg

Asia blir en stadig viktigere region for norsk næringsliv, der Kina er vår viktigste handelspartner. Vi ser at handelen med Asia øker, mens handelen med mer tradisjonelle markeder har stabilisert seg.

ØNSKER MER HANDEL: Torbjørn Røe Isaksen (t.h.) i møte med Kinas visehandelsminister Wang Shouwen. Foto: Foto: Trond Viken/Næringsdepartementet

Shanghai har alltid vært tyngdepunktet for norske interesser i Kina, og det er i denne regionen man finner flest nordmenn, norske selskaper og norske studenter. De bilaterale forbindelsene har utviklet seg positivt de siste årene, med stor gjensidig besøksaktivitet. I dag er om lag to tredjedeler av norske næringslivsinteresser i regionen rundt Shanghai knyttet til maritim og marin næring. Kina er det viktigste markedet for den norskkontrollerte deep sea-flåten, og norskkontrollerte skip hadde i 2017 om lag 2.800 anløp til kinesiske havner.

Over 100 norskkontrollerte selskaper i Kina har allerede rundt 9.000 ansatte og omsetter for rundt 17 milliarder kroner

Norge har ambisjoner om å ta en internasjonal lederrolle i viktige havspørsmål. Den globale etterspørselen etter bærekraftige produkter og løsninger vil fortsette å øke, og internasjonal posisjonering er derfor en lønnsom og verdifull investering for norsk næringsliv.

Den store norske begivenheten i Shanghai i 2019 er Norway Asia Business Summit (NABS), der vi deltok forrige uke. Over 100 norskkontrollerte selskaper i Kina har allerede rundt 9.000 ansatte og omsetter for rundt 17 milliarder kroner. Utenrikstjenesten anslår at det reelle tallet for selskaper med norsk tilknytning i Kina er nærmere 200.

I KINA: Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (FrP). Foto: NTB Scanpix

Asia blir en stadig viktigere region for norsk næringsliv, og Kina er vår viktigste handelspartner her. I fjor handlet vi varer med Kina for cirka 92 milliarder kroner, en liten økning fra året før. Rundt tre fjerdedeler av varehandelen var import. Tjenestehandelen med Kina var på rundt 17 milliarder kroner i 2017.

En fellesnevner for de store asiatiske markedene er at de har lange kystlinjer og er rike på havressurser. Dette er noe vi i Norge har lang erfaring med å gjøre god forretning ut av.

Under årets NABS har næringslivet møtt kinesiske og asiatiske partnere for samtaler om blant annet grønn skipsfart, havvind, hydrogen, handel og innovasjon. Norsk næringsliv og forskningsmiljøer har erfaringen, kunnskapen og teknologien verden trenger. Aldri før har vi hatt så gode forutsetninger for å ta del i det stadig voksende markedet for bærekraftige varer og grønn havteknologi.

Kina er et viktig vekstmarked for norsk sjømat, og potensialet er enormt. Sist uke ble Asias største fisk- og sjømatmesse arrangert i Qingdao, nordøst i Kina, og både norsk næringsliv og myndigheter var til stede. Regjeringen jobber for å legge til rette for økt sjømateksport til Kina, og et hovedtema for besøket er at vi trenger forutsigbare rammer for handelen.

Ved utgangen av september er det så langt i år eksportert norsk sjømat til Kina for 3,6 milliarder kroner. Sammenlignet med samme tid i fjor har eksportverdien økt med 41 prosent. Kina er nå vårt syvende største marked målt etter verdi. Det er også det viktigste vekstmarkedet, med en økning i eksportverdien på sjømat på over en milliard kroner fra samme tid i fjor.

Vi ser særlig en positiv utvikling i eksporten av norsk laks. Det er fersk, hel laks som dominerer handelen, og kinesiske kjøpere har en preferanse for stor laks. Hittil i år er eksporten av norsk laks – både når det gjelder volum og pris – nær doblet sammenlignet med samme periode i fjor.

Å ha gode prosesser og avtaler som gjør handelen med Kina effektiv, er av stor betydning. Det siste halvannet året er markedsadgangen for norsk sjømat til Kina blitt stadig bedre. I tiden som kommer er det knyttet forventning til de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Det gjenstår imidlertid å finne løsninger for en rekke krevende kjerneområder i forhandlingene. Dette gjelder spesielt markedsadgang for varer. Regjeringen vil fortsette å prioritere forhandlingene med Kina, og neste forhandlingsrunde finner sted i Beijing i november.

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister (H)

Harald T. Nesvik

Fiskeri- og sjømatminister (FrP)


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker