Greta Thunberg og fryktens retorikk

Greta Thunbergs taler har likheter med folkeforførere og diktatorer. Talene gir inntrykk av en apokalyptisk situasjon, skriver statsviter og forfattere Åse Thomassen.

SVART HVITT: Greta Thunberg har ikke tid til teknologiutvikling og politikk. For henne skal alt skje nå, skriver artikkelforfatteren. Foto: NTB Scanpix
Debattinnlegg

Filosofen Albert Camus beskrev i boken «Pesten» hvordan mennesker har valget mellom handling eller avmakt. Klima er definitivt et av de viktige spørsmålene i vår tid, men som Gro Harlem Brundtland sa: «Alt henger sammen med alt». Klima er ikke løsrevet fra andre politiske spørsmål. Det handler om politiske valg, teknologi og ressurser. Det er samtidig viktig at ressursene ikke blir kastet etter feil prosjekter. Greta Thunberg har ikke tid til teknologiutvikling og politikk. For henne skal alt skje nå.

I 2017 og 2018 gikk #metoo som en kjedereaksjon gjennom verden. På den ene siden var det viktige spørsmål som ble løftet frem, men underveis ble gjort flere feil. #metoo førte også til enkelte mediale justismord. Det er et tilsvarende driv over kampanjen til Greta Thunberg.

Åse Thomassen. Foto: Privat

Bo Thorén i Fossilfritt Dalsland presenterte ideen om skolestreiker på en idédugnad for unge. Det hadde lenge vært et ønske om en ungdom som kunne fronte klimakampen. Bo Thorén hentet ideen om skolestreiker fra USA, der unge hadde streiket etter skoleskyting på Parkland High School.

Ingmar Rentzhog er nøkkelen til å forstå Gretas suksess det første halvåret. Rentzhog hadde opprettet plattformen We Don’t Have Time, og deltatt på utdannelse hos Al Gores «Climate Reality» i Denver. Rentzhog er en av 12.000 ledere i 135 land som har deltatt i dette programmet. Da han oppsøkte Greta utenfor Riksdagen var han ikke en tilfeldig forbipasserende. Lenge ble historien om den ensomme jenta utenfor Riksdagen voktet av familien Thunberg som om de hadde patent på virkeligheten. Siden har både Ingmar Rentzhog og Bo Thorén fortalt om et litt annet forløp enn den opprinnelige fortellingen.

Det er mange som har sagt at de ikke vil vite hva som er i politikk eller pølser. Som en kontrast til det kan man iscenesette barnet – barnet som ennå ikke har gjort noe galt. Det rene versus politikere som er belastet av en historikk.

Når Thunberg snakker om «science», kjenner hun tydeligvis ikke til de mange forbehold forskere må ta

Greta Thunbergs fletter og klesdrakt spilte det første året på Pippi Langstrømpe og barnet. Thunberg er spinkel for alderen, men kledde seg ofte som hun var langt yngre enn 15 år da hun startet aksjonen 20. august 2018.

Når Thunberg snakker om «science», kjenner hun tydeligvis ikke til de mange forbehold forskere må ta. Hun viser også til at «science is rock solid». Så bastant kan ikke forskere uttale seg. Selv de som har forsket på klimautfordringene vet at de ikke kan sette to streker under svaret for alltid. Forskning og kunnskap vil kontinuerlig utfordres av ny kunnskap og nye funn innen forskning. Dermed ikke sagt at vi ikke må ta dagens forskning om klima alvorlig og innrette samfunnet på minst mulig utslipp.

Fryktens retorikk fikk stor oppmerksomhet etter 11. september. Tidligere president George W. Bush snakket om ondskapens akse. Og at tiden var ved å renne ut.

Sjokket etter angrepet på New York 11. september 2001 gjorde retorikken mulig. Han skapte et driv mot å angripe Irak, selv om mye kunnskap pekte på at Irak ikke hadde noe med angrepet på New York å gjøre.

Det er selvsagt en stor forskjell mellom Greta Thunberg og tidligere president George W. Bush. Thunbergs taler har likevel likheter med folkeforførere og diktatorer. Talene gir inntrykk av en apokalyptisk situasjon. Felles i dem er at:

  • De voksne har feilet
  • Løsningene er allerede kjent
  • Vitenskapen har alle svarene
  • Vi har all kunnskapen vi trenger
  • Voksne er umodne
  • Barn tar ansvar ved å streike
  • Barna burde ikke ta ansvaret istedenfor de voksne
Fremføringen minnet om vekkelsespredikanter man har sett i film, der det var en mørkere, refsende kristendom

Talen i FN har fått mye oppmerksomhet. Talen kretset rundt setningen:

How dare you!

Hvordan våger dere!

Fremføringen minnet om vekkelsespredikanter man har sett i film, der det var en mørkere, refsende kristendom. Retorikeren Kjell Terje Ringdal har derimot sammenlignet talen med Martin Luther Kings ikoniske tale der han sa: «I have a dream». Den gang handlet det om svartes borgerrettigheter.

De som skal lage programmet til WEF i Davos må ta hensyn til travle ledere med tette programmer. Likevel klarte de å få plass til en jente på 15 år fra Sverige, fem måneder etter at streiken begynte. Det er ikke det eneste atypiske som har skjedd etter at fotografen til We Don’t Have Time tok bildet av «den ensomme jenta mot verden».

Åse Thomassen

Rådgiver, statsviter og forfatter av boken «Greta Thunberg: Spin & Rhetoric»