Norske selskaper må skryte mer

Norske bedrifter er verdensledende på et helt avgjørende konkurransefortrinn: Å ta samfunnsansvar. Hvorfor er vi så tause om det, spør BCG-partner Børge Kristoffersen.

DÅRLIG KOMMUNISERT: Mange nordiske og norske selskaper er i verdensklasse på å kombinere forretningsdrift med samfunnsansvar, skriver Børge Kristoffersen. Foto: Anders Horntvedt
Debattinnlegg

Yaras mål om «å mette verden på en bærekraftig måte» rommer mer enn man først tenker. Formuleringen sier ikke bare noe om selskapets forretningsmessige ambisjon – å mette verden gjennom effektivt jordbruk– men også om måten det skal skje på – ansvarlig og bærekraftig.

Mange nordiske og norske selskaper er i verdensklasse på å kombinere forretningsdrift med samfunnsansvar. En BCG-rapport, hvor man tok for seg 8.000 selskaper globalt, viser at hele 65 prosent av de nordiske selskapene plasserte seg toppsjiktet (altså i første kvintil i sin sektor) på samfunnsansvar. Det tilsvarende tallet for amerikanske selskaper var 9 prosent. Tilsvarende er vi dårlige til å snakke om det. Amerikanerne er gode.

For mange høres samfunnsnytte kostbart ut. Det er feil

Mens ESG, altså investeringer som tar hensyn til miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, gjerne ses på som et korrektiv og et sjekkpunkt for bedriftens strategier, bidrar et nytt begrep til å likestille finansielle og samfunnsmessige konsekvenser. TSI – Total Societal Impact – kan oversettes med «samlet samfunnsnytte», og skaper bevissthet om at selskaper yter nytte langt ut over hva man produserer.

For mange høres samfunnsnytte kostbart ut. Det er feil. BCGs kartlegging har vist at når selskaper vektlegger samfunnsansvar, går det ikke ut over langsiktig finansiell avkastning. At nordiske selskapers avkastning og verdsettelse ikke står tilbake for det globale markedet, vitner om det. Tvert imot kan samfunnsansvar øke selskapers evne til overlevelse.

Nordiske investorer har i lang tid vektlagt ESG

Funnet er ikke overraskende. Stadig flere nordiske konsumenter verdsetter sosial og bærekraftig ansvarlighet. De fleste av oss belønner selskaper som gjør gode ting, og straffer selskaper som gjør dårlige ting. Også for å rekruttere de dyktigste, må man tilby ansatte en større mening i selskapet, noe å være stolte av.

Offentligheten er ikke alene om å forvente samfunnsansvarlige bedrifter. Nordiske investorer har i lang tid vektlagt ESG, og våre myndigheter har en klar og økende forventning om ansvarlige næringslivsledere. Tre avgjørende punkter for å maksimere sitt samfunnsavtrykk er:

  • Man inkluderer samfunnsnytten i selskapets kjernestrategi
  • Sterkt lederskap og samarbeidsvilje for å maksimere samfunnsbidraget
  • Man sikrer at ESG-rapporteringen er klar, tydelig og sofistikert

Nordiske verdier som tillit, samarbeid og åpenhet er altså en klar konkurransefordel globalt. Investorers vurdering av muligheter og risiko vil styre flommen av kapital til de selskapene som ikke bare leverer finansielt, men også positivt for samfunnet.

Dessverre er ikke nordiske selskaper offensive nok til å vise frem denne styrken. Faren ved ikke å ta en tydelig posisjon nå, er at andre kan stjele dine verdier og bruke dem til å ta en lederposisjon som tilhører deg.

Den ikke-finansielle rapporteringen må utvikles ytterligere, og løftes frem

Nordiske selskaper må langt mer aktivt kommunisere sitt samfunnsavtrykk mot investorer og andre interessenter. Man må samarbeide på tvers for å etablere felles industristandarder og presse myndighetene til å skjerpe lovgivningen. Den ikke-finansielle rapporteringen må utvikles ytterligere, og løftes frem.

Lykkes man med å finne en klar identitet for samfunnsansvar, både internt og eksternt, er norske selskaper godt posisjonert for å hevde seg i den globale konkurransen. Investormarkedet leter etter selskaper som skaper reell samfunnsnytte, og historien om nordiske selskaper må løftes opp i dagen og ut i verden.

Børge Kristoffersen

Seniorpartner i Boston Consulting Group (BCG) og ledende partner for BCG Oslo