Gjenvinning istedenfor gjenbruk: Vi skroter utstyr med altfor god samvittighet

Nordmenn kaster enorme mengder EE-avfall, men verdensmestre i å gjenvinne det samme avfallet. Forstår vi egentlig hva sirkulærøkonomi er, spør Truls Buchar i 3 Step IT.

BORTKASTET: Det må være langt smartere å utvikle gode rutiner og prosesser slik at mye av dette IT-utstyret blir gjenbrukt – ikke gjenvunnet, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjonsfoto: Dreamstime

Sirkulærøkonomien gir viktige bidrag for å nå klimamålene. Regjeringen er derfor i gang med å utvikle en nasjonal strategi for dette, som skal presenteres våren 2020. Etter å ha jobbet innenfor feltet i mer enn 20 år, er vår største bekymring at svært mange fortsatt tror at sirkulærøkonomi handler om avfallshåndtering.

Både private og offentlige virksomheter må gå i front for at sirkulærøkonomi skal få like stor utbredelse i Norge som i en del sammenlignbare land. Spesielt viktig er det å se på hvordan IT-utstyr håndteres, siden disse maskinene både inneholder mange miljøgifter og råstoffer verden er i ferd med å gå tom for.

Truls Buchar. Foto: 3 Step IT

Dessverre er IT-utstyr et godt eksempel på at mange bedriftsledere setter likhetstegn mellom gjenbruk og gjenvinning. Så lenge virksomheten sender gamle PC-er til miljøstasjonen, har den – etter egen oppfatning – opptrådt miljøvennlig. I realiteten har den bare bidratt til mer søppel, og skal dette EE-avfallet gjenoppstå som nye produkter, krever det enorme mengder energi.

Dette er det norske miljøparadokset: Ifølge Miljødirektoratet er Norge på verdenstoppen i gjenvinning. I 2018 gjenvant vi imponerende 78 prosent av vårt EE-avfall. Samtidig viste undersøkelse publisert tidligere i år at vi også er på bunnen når det kommer til EE-avfall. I 2017 kastet hver nordmann 28,5 kilo slikt avfall – 3,5 kilo mer enn britene, som var nest verst i undersøkelsen. Vi er altså verstingen på EE-avfall, men verdensmester i å gjenvinne det samme avfallet.

Fra et sirkulærøkonomisk perspektiv er dette lite å skryte av. Det må jo være langt smartere å utvikle gode rutiner og prosesser slik at mye av dette IT-utstyret blir gjenbrukt – ikke gjenvunnet.

Hvorfor det er slik, må man undre seg over. Skyldes det rikdommen vår som gir frihet til å kjøpe nytt, men at vi samtidig er miljøbevisste nordmenn som selvsagt er opptatt av å levere det vi ikke lenger bruker til en miljøstasjon? Eller ligger forklaringen i et stort kunnskapshull på hva som monner når vi skal sette et miljøvennlig fotavtrykk?

En undersøkelse vi gjorde blant norske kommuner i vår kan tyde på det siste. Her sa 87 prosent av landets ordførere og rådmenn at det er viktig eller svært viktig at IT-utstyr skiftes ut på en bærekraftig måte. Samtidig visste bare 27 prosent av de samme respondentene at det er mer miljøvennlig å gjenbruke IT-utstyr enn å levere det som avfall til en miljøstasjon.

Sirkulærøkonomi handler ikke om avfallshåndtering. Det handler om å anse ting som ikke lenger brukes som en ressurs. Med en slik forståelse vil en større andel av disse produktene forvaltes slik at de kan selges og gis lengre liv. Dette er noe annet enn å plukke komponentene fra hverandre for deretter å lage nye produkter. Verden trenger ikke flere produkter, vi trenger å gjenbruke mer av det vi allerede har.

Truls Buchar

Salgsdirektør i 3 Step IT

(3 Step IT leverer livssyklustjenester for IT-utstyr. Gjensalg av brukt utstyr inngår i dette. Red.)