Svenskehandel er vår nye «skam»

Grensehandel er en miljøversting, men lett å gjøre noe med, skriver Hans Edvardsen.

KOSTBAR HANDELSLEKKASJE: Ved å harmonisere avgiftsnivået for øl og vin mellom Norge og Sverige vil vi nærmest avvikle den store svenskehandelen over natten, skriver artikkelforfatteren. Her fra Strömstad. Foto: Eivind Yggeseth

Statistisk sentralbyrå offentliggjorde 29. november tall som viser at handelslekkasjene til Sverige øker dramatisk. De utgjør nå nærmere 20 milliarder kroner per år. Staten går derved glipp av 5 milliarder kroner bare i merverdiavgift.

Handelen er bilbasert og fordelt på 10 millioner dagsturer. Omgjort til årsproduksjon utgjør disse dagsturene utslippet til 15.000 biler. Svenskehandelen er blitt en «miljøversting» som fortjener å bli betegnet som en «skam», ikke fordi vi handler mye i Sverige, men fordi det er lett å gjøre noe med det.

Vi handler i Sverige, hovedsakelig, fordi prisforskjellene på øl og vin er betydelige. Avgiftsnivået på alkohol er mye lavere i Sverige enn i Norge, men det underlige er at alkoholkonsumet i Sverige og i Norge er forholdsvis likt. Det høye avgiftsnivået som er innført i Norge kan derfor ikke lenger brukes som et valid argument for å begrense alkoholinntaket.

Ved å harmonisere avgiftsnivået for øl og vin mellom Norge og Sverige vil vi nærmest avvikle den store svenskehandelen over natten. Utslippene fra 15.000 biler vil forsvinne og 5 milliarder flere kroner havner i statskassen.

Hans Edvardsen

Fredrikstad