Terje Mjøs: - Vi trenger en norsk teknologirevolusjon

Terje Mjøs, konsernsjef i Visolit, etterlyser et kompetanseløft og flere satsinger i det offentlige, i utdanningsinstitusjonene og i privat næringsliv.

SLITER: Norge har falt på den globale målingen av digital konkurransekraft og sliter med å holde konkurransekraften oppe, skriver Terje Mjøs. FOTO: NTBscanpix

Norge har falt på den globale målingen av digital konkurransekraft og sliter med å holde konkurransekraften oppe. Det viser undersøkelser utført av handelshøyskolen IMD, og bekreftes av både NHOs kompetansebarometer og Abelias omstillingsbarometer. Det er på tide med en sterk investering i kompetanse og skytjenester: Vi trenger en norsk teknologirevolusjon.

Norge må investere vesentlig mer i mennesker og teknologi

Den digitale transformasjonen er en omfattende samfunnsendring som krever mer enn små tilleggsbevilgninger over statsbudsjettet. For virkelig å ta grep, mener jeg Norge må investere vesentlig mer i mennesker og teknologi. Det handler om både et stort kompetanseløft i offentlig sektor og i næringslivet, og det handler om å rigge Norge for økt innovasjon gjennom å fjerne hindre for digitalisering i virksomhetene.

Terje Mjøs. Foto: Henrik Charlesen
Vedtaket fra Fellesforbundet kan være sparket som kan sette kompetanseløft øverst på prioriteringslisten

Kompetanseutfordringene er et ansvar bedriftene, myndighetene og de ansatte må ta sammen. Næringslivet kan bidra gjennom økt kompetansetilbud på jobb og gjennom samarbeid om opplæring med andre bedrifter, både i og utenfor egen bransje. I tillegg bør myndighetene vurdere skatteincentivene for kompetanse, der arbeidsgivere gis tilskudd eller lavere skatt for å etterutdanne sine ansatte.

Det er gledelig at fagbevegelsen nå går foran og krever handling. Fellesforbundets landsmøte vedtok nylig krav om en ny etter-og videreutdanningsreform. 

Fellesforbundet er landets største fagforening i privat sektor, og er vanligvis det forbundet som forhandler først i lønnsoppgjørene. Dette kan sette ordentlig fart på myndighetene, noe vi trenger for at kompetansesatsingen skal skje med det trykket vi trenger. 

Når fagbevegelsen, myndighetene og bedriftene drar lasset sammen, skjer gode ting for Norge: Det gjorde at vi i sin tid greide å bedre konkurranseevnen og få arbeidsløsheten ned på 90-tallet gjennom solidaritetsalternativet. Vedtaket fra Fellesforbundet kan være sparket som kan sette kompetanseløft øverst på prioriteringslisten.

I tillegg til kompetanseløft, trengs flere satsinger i det offentlige, i utdanningsinstitusjonene og i privat næringsliv. Fremover har Norge flere anledninger til å sette fart på konkurransekraften: Snart kommer stortingsmelding om bedre samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. Kompetansereformen kommer i 2020, og regjeringen arbeider med en oppfølging av Digital21-forslagene, som skal sette fart på digitaliseringen i næringslivet. Ettersom dette vil bety mye både for IKT-næringen, for SMB-bedriftene generelt og for Norges konkurransekraft spesielt, kommer vi til å følge dette tett.

Vi er mange i næringslivet som ser digitaliseringen som den aller viktigste muliggjøreren for fremtidig innovasjon, både i privat og offentlig virksomhet

Digitaliseringen er en viktig del av verdiskapningen i Norge og står for løsninger som er selve plattformen for forretningsutvikling i næringslivet og for myndighetene. Skyløsninger seiler opp som en viktig muliggjører av innovasjon for bedriftene, og Norges virksomheter- både offentlige og private, må kunne ta i bruk mulighetene i skyen. Samtidig oppgir flere bedrifter at takten på adopsjon holdes tilbake av mangel på ekspertise og kompleksiteten i skyen. Disse utfordringene må vi hjelpe virksomhetene med om vi skal få opp Norges konkurransekraft.

Jeg håper regjeringen tar med næringslivet i arbeidet på en god måte, og vi er klare til å bidra med våre erfaringer. Vi er mange i næringslivet som ser digitaliseringen som den aller viktigste muliggjøreren for fremtidig innovasjon, både i privat og offentlig virksomhet. At vi deler våre erfaringer er ikke bare en mulighet, men en nødvendighet.

Terje Mjøs

Konsernsjef i Visolit