ESG-standardene finnes, men jobben er ikke ferdig

Det er feil at det ikke eksisterer globale standarder for rapportering, skriver Kirsten Margrethe Hovi, ansvarlig for ekstrafinansiell rapportering i Norsk Hydro.

ETTERLYSTE OG FÅR SVAR: Thina Saltvedt i Nordea og Reynir Indahl i Summa Equity etterlyste standarder for ESG-rapportering i Finansavisens julepodcast i fjor. Norsk Hydro svarer på etterlysningen. Foto: Øyvind Høyland

I en artikkel i Finansavisen 30.desember kommer det frem at flere eksperter savner en standardisert rapportering for ESG slik at alle snakker om det samme. Vi synes det er bra at temaet settes høyt på agendaen i 2020, men det er feil at det ikke eksisterer globale standarder for rapportering. GRI-standardene for bærekraftsrapportering (tidligere kjent som Global Reporting

Initiative) brukes i dag av 74 prosent av de 250 største globale selskapene. Utfordringen har vært et ønske om å lage en forenklet modell som lettere kan puttes inn i et regneark. De avanserte analytikerne og investorene har imidlertid skjønt at ESG er komplekst og sammensatt og må analyseres deretter, slik for eksempel Folketrygdfondet og RobecoSAM (som står bak Dow Jones Sustainability Indices) har gjort i mange år. Det samme har det anerkjente klimarapporteringsinitiativet TCFD forstått.

Kirsten Margrethe Hovi. Foto: Norsk Hydro

GRI har siden slutten av 90-tallet basert seg på og videreutviklet denne kompleksiteten. Standardene er anerkjent av NGO-er, investorer, sivilsamfunn og virksomheter, og brukt riktig bidrar de til å redusere risiko både for selskapene selv og investorene. Hydro har jobbet systematisk med dette siden slutten av 1980-tallet og vår første miljørapport kom ut i 1989. Vi deltar også i videreutviklingen av GRI sammen med andre norske og internasjonale virksomheter og organisasjoner.

GRI-standardene er også anvendbare for små og mellomstore bedrifter som i økende grad fokuserer på dette. Oslo Børs har blant annet utviklet en veileder – basert på GRI – som er velegnet for selskaper som skal rapportere for første gang.

ESG-rapportering er omfattende, men er et viktig verktøy som kan bidra til redusert risiko for selskaper og investorer. Det er viktig at alle relevante parter, inklusive investorer og industrien, bidrar til å videreutvikle ESG-rapporteringen.

Vi håper at 2020 blir et år hvor enda flere selskaper setter bærekraftsrapporting på agendaen.

Kirsten Margrethe Hovi

Ansvarlig for ekstrafinansiell rapportering i Norsk Hydro og medlem av Global Sustainability Standards Board.