Veien til firedagers arbeidsuke

Ni av ti nordmenn ønsker seg en firedagersuke, samtidig arbeider mange så mye overtid at de er nærmere en seksdagersuke. Hvordan skal denne kabalen gå opp, skriver Knut Alnæs.

MANGE JOBBER OVERTID: Tre av fire gjør arbeidsoppgaver utenfor arbeidstiden hver uke, ifølge Knut Alnæs i Citrix. Foto: NTBscanpix

Mange ønsker nok en bedre balanse mellom jobb og fritid, og med jevne mellomrom dukker diskusjonen om firedagersuken opp. 

Tre av fire gjør arbeidsoppgaver utenfor arbeidstiden hver uke

Det høres kanskje forlokkende ut, men mye tyder på at vi er langt unna å komme dit. En ny undersøkelse utført blant 3.750 kunnskapsarbeidere i Europa (250 i Norge) viser at:

  • Tre av fire gjør arbeidsoppgaver utenfor arbeidstiden hver uke.
  • 34 prosent jobber 8–15 timer ekstra hver uke, 36 prosent av disse mer enn 16 timer overtid.
  • 47 prosent sier at de føler seg nærmere en seksdagersuke enn en firedagers.
Knut Alnæs. Foto: Citrix

Faktisk er det slik at vi i Norge jobber mest frivillig overtid av alle i Europa. Ekstrajobbingen skyldes ikke urealistiske sjefer; faktisk sier 60 prosent at arbeidsgiver forsøker å legge til rette for at oppgavene kan løses innenfor normale arbeidstider, og en av to hevder at deres sjefer aktivt påvirker dem til å jobbe mindre.

Vi må heller se på hvordan vi kan ta i bruk digitale løsninger som gjør at enkle og gjentagende arbeidsoppgaver automatiseres, og at kommunikasjon og arbeidsflyt effektiviseres

Om vi skal gjøre noe for de som jobber lange dager og helger, er ikke firedagersuken løsningen ennå. Vi må heller se på hvordan vi kan ta i bruk digitale løsninger som gjør at enkle og gjentagende arbeidsoppgaver automatiseres, og at kommunikasjon og arbeidsflyt effektiviseres. Bare da kan vi kutte ned i antall timer, samtidig som vi beholder kvalitet og produktivitet. Med gode systemer og tydelige mål er det fullt mulig å oppnå en mer harmonisk arbeidshverdag. 

Nevnte undersøkelse peker på at seks av ti ansatte mener at produktivitetsøkninger er tett knyttet til hvilke holdninger ledere har til når, hvor og hvordan man jobber. Fire av ti mener at utdaterte tilnærminger til fleksible arbeidsformer går på bekostning av produktivitet. Dette er det vanskelig å være uenig i. Samtidig viser undersøkelsen at mange arbeidsgivere tilbyr en fleksibel arbeidshverdag og at dette verdsettes høyt blant nordmenn.

Det er en kjensgjerning at en fleksibel arbeidshverdag vanligvis gir mer tilfredse og produktive ansatte, mens åtte-til-fire-mentaliteten ofte er forbundet med stress. Men en reduksjon i arbeidstid kan ikke gå på bekostning av produktiviteten. Skal norske bedrifter tørre å satse på dette, og samtidig kunne tilby full lønn, må de vite at de ansatte kan levere som normalt. Dette vil kreve smartere måter å jobbe på. 

Ved å utnytte arbeidsdagen bedre, forenkle arbeidsprosesser og fjerne tidstyver, så kan man spare mye tid hver dag

Særlig tre områder er viktige for å bli mer produktiv:

  • For å utnytte arbeidsdagen bedre så må virksomheten legge til rette for at den ansatte kan gjøre arbeidsoppgaver der de til enhver tid befinner seg. Som at man kan effektivt jobbe mens man sitter på trikken, på flyet, på toget eller kan jobbe hjemmefra om kveldene.
  • Det andre vi kan gjøre er å forenkle arbeidsprosesser. Vi må bruke digitale verktøy til å fjerne unødige steg i en arbeidsflyt eller gjøre arbeidet på en helt annen måte.
  • Tidstyver må fjernes ved å gjennomføre færre og mer produktive møter. Deretter bør vi fjerne tidstyver forårsaket av komplekse påloggingsprosesser, oppstart av og navigering i komplekse applikasjoner, og ikke minst leting etter filer og dokumenter.

Ved å utnytte arbeidsdagen bedre, forenkle arbeidsprosesser og fjerne tidstyver, så kan man spare mye tid hver dag. Først da kan drømmen om en firedagersuke realiseres. Eller at den økte produktiviteten tas ut i økt konkurransekraft. Her vil det garantert bli mye debatt om hva som er den beste veien videre.

Knut Alnæs

Norgessjef i Citrix