Redaktør-tøv om forskning

Hegnars leder bærer preg av å være synsing fra en travel redaktør som overhodet ikke kjenner forskningen på området han uttaler seg om, skriver professor Geir Kirkebøen ved Psykologisk institutt.

Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

I sin leder i Finansavisen 4.1.19 med tittel «Professor-rør om lønn» viser Hegnar til en artikkel med tittelen «Skyhøy lønn gir dårligere ledelse», som undertegnede publiserte i tidsskriftet Psykologisk.no i 2014. I artikkelen viser jeg at det ikke er hold i antakelsen om at skyhøye lederlønninger gir bedre ledelse, men at en omfattende forskningslitteratur tvert imot indikerer at det motsatte er tilfellet: Høyere lønn kan forventes å resultere i dårligere jobbutførelse og bedriftsresultater. Det framgår av lederen at Hegnar ikke kan ha lest artikkelen.

Hegnar skriver, «Det nye, og det må virkelig kalles nytt, er en psykologiprofessor ved Universitetet i Oslo, Geir Kirkebøen, som i en artikkel på Psykologisk.no hevder at ‘skyhøy lønn gir dårligere ledelse’. Det er nytt. Fra forskningsfronten. Kirkebøens egen forskning og internasjonal økonomisk og psykologisk forskning viser angivelig dette.»

Som det framgår av artikkelens referanseliste (som Hegnar åpenbart ikke har sett på) så underbygges og forklares påstandene i artikkelen, som langt fra er nye, med referanser til topp internasjonal økonomisk og psykologisk forskning.

En jeg refererer til i artikkelen er psykolog og vinner av Nobels minnepris i økonomi, Daniel Kahneman. Han trekker i sin internasjonale bestselger «Tenke, fort og langsomt» (2012) fram mye forskning som viser at toppledelsens betydning for en virksomhet er relativt beskjeden, og konstaterer at denne forskningen, «Ikke akkurat er vann på mølla for den heltedyrkelsen av toppledere vi ofte ser» (s. 224). Men hvorfor lytte til nobelprisvinner Kahneman når vi kan lære av redaktør Hegnar?

Hegnars leder bærer preg av å være synsing fra en travel redaktør som overhodet ikke kjenner forskningen på området han uttaler seg om. Likevel karakteriserer han, til tross for at han trolig har skyhøy lønn, min framstilling av dette forskningsområdet som han altså selv ikke kjenner, som rør! Mange av hans påstander og synspunkter i lederartikkelen blir for øvrig tilbakevist med referanser til internasjonal forskning i min artikkel. Jeg henviser derfor leseren, og Hegnar, til min artikkel: «Skyhøy lønn gir dårligere ledelse» og, ikke minst, til referansene i denne artikkelen.

Geir Kirkebøen

Professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo