#huninvesterer: DNB bør vite bedre

DNB gjorde #huninvesterer til sitt eget verk, på tross av samarbeid med gründerselskapet SHE og deres #SHEInvests. Problematisk for banken, mener syv gründere.

ET SÆRLIG ANSVAR: Vi ber DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen komme på banen og svare på om hun forsvarer bankens håndtering av SHE-saken, skriver syv gründere i dette oppropet. Foto: Iván Kverme

Norsk konkurransekraft forutsetter at store bedrifter lykkes med ansvarlig samarbeid med gründere.

DNBs fokus på gründere og kvinner er ikke veldedighet. Det inngår i en strategi basert på to elementer:

  • Veksten i næringslivet kommer i stadig større grad fra nye bedrifter
  • Halvparten av kundegruppen og kompetansegrunnlaget består av kvinner

DNBs satsing er helt nødvendig, men banken undervurderer viktigheten av nye innovatører. To av tre nye arbeidsplasser i Norge blir skapt i nye og unge bedrifter, ifølge en studie fra Handelshøyskolen BI. Norge er helt avhengig av at store og små bedrifter kan samarbeide og utvikle hverandre.

Før jul satte media fokus på DNBs opptreden i samarbeidet med SHE og likestillingsgründer Heidi Aven. DNB tok i bruk «#huninvesterer» som tema for sin kampanje etter å ha sagt nei takk til å samarbeide med SHE og SHE Invests. DNB spurte til og med SHE om det var greit, og fikk nei.

DNBs fokus på gründere og kvinner er ikke veldedighet

Etter en lang prosess og dialog med SHE, informerte DNB om at de ikke ønsket å gå videre med samarbeidet. Banken ønsket å satse på mangfold fremfor likestilling. Tidligere har DNB vært tungt involvert i arbeidet med SHE Invests, som er en innarbeidet merkevare. Banken samarbeidet om «DNB NXT», som også ble presentert på DNBs egne hjemmesider. Heidi Aven og SHE estimerer at de har brukt flere hundre timer med DNB frem mot et samarbeid.

Når banken konfronteres med historikken, er svaret at DNB har jobbet lenge med dette uavhengig av SHE. Erfaringsmessig har DNB imidlertid vært avhengig av at andre satser i en tidlig fase.

Bankens respons fremstår som lite opplyst med tanke på styrkeforholdet mellom et milliardkonsern og en gründer som har bygget opp en av Norges viktigste likestillingssatsinger fra null.

De bør vite bedre, for DNB er nemlig en av de bedriftene som under Oslo Innovation Week i 2017 var med på å utvikle De 6 bud for gründersamarbeid: «Du skal ikke stjele ideer eller begjære din nestes utvikler».

SHE-saken er ikke den eneste i sitt slag, men det er få gründere som tør å fortelle om sine erfaringer

Det er etterhvert etablert en god praksis for hvordan store selskaper skal jobbe med gründere. World Economic Forum har utgitt en guide DNB og tilsvarende selskaper bør bli kjent med: «Collaboration between Start-ups and Corporates A Practical Guide for Mutual Understanding». Både TechStars og IgniteSweden har også gode retningslinjer.

SHE-saken er ikke den eneste i sitt slag, men det er få gründere som tør å fortelle om sine erfaringer. Shifter har nå publisert et skjema hvor gründere anonymisert kan fortelle om deres møter med større bedrifter.

Vi tror denne saken blir problematisk for DNB. Banken kan tape troverdighet i de gruppene de ønsker å nå: kvinner som vil satse og gründere med smarte ideer. Derfor ber vi DNBs konsernsjef Kjerstin Braathen komme på banen og svare på om hun forsvarer bankens håndtering av SHE-saken. DNB er delvis statseid og har derfor et særlig ansvar for å sette standarden for hvordan store selskaper skal opptre overfor gründere. Derfor oppfordrer vi også næringsminister Torbjørn Røe Isaksen om å iverksette arbeid for å sikre at vi snarest får på plass retningslinjer, tiltak og rammer for denne typen samarbeid. Vi har ikke råd til mange historier som denne.

Birgit Liodden

Grunnlegger og adm. direktør i The Ocean Opportunity Lab

Ingar Bentsen

Grunnlegger og adm. direktør i The Factory

Johan Brand

Grunnlegger av Kahoot og grunnleggende partner i We Are Human

Ina von Turow

Grunnlegger og adm. direktør i FNDR

Kjartan Slette

Delgrunnlegger og operasjonsdirektør i Unacast

Johan Høgåsen-Hallesby

Teknologidirektør i Urban Sharing

Robert Leinders-Krog

Adm. direktør i X.Y.0.1