Velg yrkesfag!

SSB anslår at vi vil trenge nesten 100.000 flere fagarbeidere om 20 år, skriver Roy Steffensen (FrP).

TAPER ANBUD: Seks av ti bedrifter hos NHO oppgir at de har behov for folk med yrkesfagutdanning, skriver artikkelforfatteren. Foto: Iván Kverme
Debattinnlegg

1. mars er fristen for å søke videregående opplæring. Mange unge står overfor et vanskelig valg når de nå må bestemme seg for utdanning og yrke. Vi som har levd noen år vet at livet ofte tar mange uante vendinger, og at det ikke er lett å planlegge som 15-åring hva man skal gjøre resten av livet. Derfor er det vår jobb som foreldre, besteforeldre, onkler og tanter å rådgi så godt som vi kan, og mitt råd er utvilsomt at unge bør vurdere yrkesfag. Her er noen grunner til det:

Roy Steffensen. Foto: NTB Scanpix

Innenfor yrkesfag er det store muligheter i fremtiden. Seks av ti bedrifter hos NHO oppgir at de har behov for folk med yrkesfagutdanning og at de allerede i dag taper anbud på grunn av mangel på fagarbeidere. Samtidig anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at vi vil trenge nesten 100.000 flere fagarbeidere om 20 år. Da har vi to alternativer, enten importere dem eller utdanne dem selv. FrP mener vi bør utdanne dem selv.

Norge trenger flere som jobber i kjeledress, ikke bare i dress. Velger man yrkesfag og får et fagbrev, har man stor valgfrihet. Regjeringen har nemlig gjort det enklere å gå fra fagbrev til høyere utdanning. Ønsker man å bli ingeniør eller arkitekt, vil man utvilsomt være mer attraktiv i markedet om man har et fagbrev innen eksempelvis byggfag i bunnen, og da har man også noe å falle tilbake på om høyere utdanning likevel viser seg å ikke være det riktige.

En av grunnene til at mange elever ikke velger yrkesfag, er frykten for ikke å få læreplass. Med Fremskrittspartiet i regjering fikk vi gjort flere grep for å sikre at bedrifter har mulighet til å ansette lærlinger. Lærlingtilskuddet ble økt med cirka 25.000 kroner, og det stilles strengere krav til bruk av lærlinger for å vinne offentlige anbud. I tillegg stiller regjeringen nå krav til at alle statlige etater og underliggende virksomheter skal ha lærlinger

Fremskrittspartiet har alltid kjempet for et yrkesfagløft, og fire år på rad er det blitt satt rekord i antallet lærlingplasser. Fortsatt står dessverre tusenvis uten tilbud om læreplass, men det rekrutteres stadig flere lærebedrifter, og pilene peker i riktig retning. Yrkesfag fremstår som mer attraktivt for ungdom enn på lenge, og i år endres fagene slik at de er mer tilpasset næringslivets behov. I tillegg kommer det på plass friske midler til å fornye utstyrsparken på videregående skoler. FrP skal jobbe videre for et fortsatt yrkesfagløft i årene som kommer, og sikre næringslivet tilgang på gode fagarbeidere.

Roy Steffensen

Leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité (FrP)

roy steffensen
ssb
yrkesfag
fagarbeidere
frp
Kommentar
Debattinnlegg