Coronafrykten: Arbeidsgiver kan godt nekte jobbreiser

Arbeidsgivers styringsrett gir virksomheter en vid adgang til å gi instrukser og pålegg, skriver Kristian Foss Aalmo og Erik Herlofsen i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL).

BLI HJEMME: Reiser til områder med vedvarende smittespredning bør avlyses, og man bør benytte andre kommunikasjonsformer, skriver artikkelforfatterne. Her fra Oslo lufthavn. Foto: Dreamstime
Debattinnlegg

Antallet som er smittet av coronaviruset øker fra dag til dag, og viruset er trolig på vei inn i norsk arbeidsliv. Som rådgivere for arbeidsgivere med internasjonal aktivitet får vi mange spørsmål knyttet til viruset; kan vi nekte arbeidstagere å reise på privat- eller forretningsreise utenlands? Kan arbeidstager selv nekte å reise? Kan arbeidstagere som har vært utenlands pålegges hjemmekontor? Kan vi pålegge arbeidstagere helsesjekk? Spørsmålene er mange, og arbeidsgivere blir tvunget til å ta stilling.

For personer som har vært på reise enten privat eller gjennom jobb i smitteområder, kan man vurdere hjemmekontor

Arbeidstilsynet har siden januar anbefalt at arbeidsgivere gjennomfører risikovurderinger av mulig smittefare, særlig i virksomheter innen helse og omsorg og transportsektoren. Har man ikke gjort dette allerede, er det – etter vår vurdering – på tide. I tillegg til å gjøre risikovurderinger, kan (og bør) arbeidsgivere iverksette tiltak for å hindre smitte og gi instrukser til sine ansatte. Arbeidsgivers styringsrett gir virksomheter en vid adgang til å gi instrukser og pålegg. 

Påleggene må imidlertid være begrunnet som saklige og forholdsmessige. Smittefare vil utgjøre en saklig grunn, og gi mulighet til å pålegge tiltak på arbeidsplassen av mindre inngripende karakter. Dette kan være pålegg om håndvask eller bruk av antibac. Grensen går ved helsesjekker, der man må ha særlig lovhjemmel etter arbeidsmiljølovens kapittel 9 om kontrolltiltak.

Kristian Foss Aalmo. Foto: SBDL
Erik Herlofsen. Foto: SBDL

For personer som har vært på reise enten privat eller gjennom jobb i smitteområder, kan man vurdere hjemmekontor. Det antas at man også kan pålegge disse å være hjemme i 14 dager. For allerede smittede personer vil det i kraft av arbeidsgivers styringsrett være mulig å pålegge arbeidstagere å holde seg hjemme av hensyn til øvrige arbeidstagere. 

Arbeidstagers lojalitetsplikt innebærer videre at arbeidstager må etterkomme et slikt pålegg. Dersom arbeidstager ikke kan arbeide hjemmefra, blir det et spørsmål om arbeidstager skal ha rett til lønn. En arbeidstager har i utgangspunktet rett til å arbeide og få lønn for dette i henhold til arbeidsavtalen, og et pålegg som bryter med dette bør økonomisk belastes arbeidsgiver.

Forretningsreiser er i utgangspunktet noe som skal gavne arbeidsgiver

Reisevirksomhet i regi av arbeidsgiver fremover bør vurderes. Reiser til områder med vedvarende smittespredning bør avlyses, og man bør benytte andre kommunikasjonsformer. Å avlyse reiser er dessuten godt innenfor arbeidsgivers styringsrett. Forretningsreiser er i utgangspunktet noe som skal gavne arbeidsgiver, og vurderingen av hvor stor ulempe en avlysning av reisen innebærer er altså opp til arbeidsgiver.

Et annet spørsmål er om arbeidstager kan nekte å reise til området med smitte. Som et utgangspunkt har arbeidstagere plikt til å utføre sitt arbeid, og dersom dette innbefatter reiser, vil plikten gjelde også for dette. Plikten kan imidlertid ikke strekke seg så langt at man er nødt til å reise til steder der Utenriksdepartementet har frarådet reise – dette vil være urimelig. Dersom Utenriksdepartementet ikke har frarådet reise, vil det i så fall være spesielle omstendigheter knyttet til egen eller familiemedlemmers helse som kan gi arbeidstager grunn til å nekte.

Flere spørsmål vil trolig oppstå, og arbeidsgivere bør være årvåkne. Arbeidslivsjuss regulerer ikke pandemier, så spørsmålene må løses med en kombinasjon av alminnelige regler og sunn fornuft.

Kristian Foss Aalmo

Advokat

Erik Herlofsen

Partner og advokat

Begge i Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund (SBDL)

sbdl
coronavirus
coronaviruset
Arbeidsliv
Kommentar
Debattinnlegg