Klimakur 2030: Begynnelsen på slutten for Velferds-Norge?

Ingen kjenner hverken kostnader eller konsekvenser av Klimakur 2030, skriver Elisabeth Stene (FrP). Hun beskylder regjeringen for å ofre norske arbeidsplasser.

UKJENT KOSTNAD: Miljødirektør Ellen Hambro overrekker klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) Klimakur 2030. I denne utredes tiltak og virkemidler som kan kutte 50 prosent av utslippene sammenlignet med 2005. Foto: NTB Scanpix
Debattinnlegg

Vi som lever i 2020 er opplyste, utdannede og fornuftige mennesker, og man skulle tro vi kunne ta gode beslutninger med slikt innhold i ryggsekken. Så er spørsmålet: klarer vi det?

For er det god beslutning å vedta en klimakur vi ikke kjenner hverken kostnaden ved eller konsekvensene av? Vi skjønner at den betyr høyere krav for boliger, mobilitet og næringsvirksomhet som for eksempel produksjon. 

Norge har mistet mye industri til lavkostland som produserer billigere på grunn av lavere lønninger. Disse landene har også få eller ingen krav til HMS og vern av ansatte. Nå kommer enda et incentiv for å flytte den lille produksjonen vi har i Norge til lavkostland. 

Klimakuren vil medføre at norsk innenlandsproduksjon står enda svakere sammenlignet med produksjon fra disse landene. Dette vil bety færre arbeidsplasser både i byer og i distriktene!

Elisabeth Stene. Foto: FrP

Færre arbeidsplasser betyr tapte skatteinntekter for kommune og stat og naturligvis høyere arbeidsledighet om ikke antallet arbeidsplasser blir erstattet med like mange nye, noe vi vet er vanskelig å få til. Behovet for utdanning og omskolering vil øke, i likhet med antallet mennesker på trygde- og hjelpeordninger.

Færre arbeidsplasser betyr mindre inntekter til å finansiere kjerneoppgaver som skole, helse og eldreomsorg. Vi er privilegerte som kan sende barna på gratis barne- og ungdomsskoler, videregående og universiteter i Norge. 

Vi er også privilegerte som kan gå til fastlegen og betale en liten andel av hva det faktisk koster å bruke legetjenestene. Flere av medisinene er dekket delvis eller helt av staten, bare for å nevne noe. Velferdsgoder som nå blir truet av en aggressiv politikk som kun er symbolikk uten noen som helst effekt.

Jern-Erna har vist oss gang på gang at norske arbeidsplasser og den norske befolknings livssituasjon kan ofres for appetitten på global makt, innflytelse og prestisje. For hver skatte- og avgiftsøkning norsk næringsliv blir pålagt, tar vi et større skritt nærmere å fjerne bærekraften i den norske velferdsstaten. Er dette fremtidens samfunn? Er dette samfunnet vi vil overlevere til våre barn? Eller skal vi trå på bremsepedalen nå før AS Norge kjøres ut i grøfta?

Elisabeth Stene

Nestleder i Sandnes Fremskrittsparti

klimakur 2030
frp
elisabeth stene
klima
klimapolitikk
erna solberg
Kommentar
Debattinnlegg