Fortsatt kjølig hos tyskerne

KRYMPER I 2020: Tysk økonomi. Foto: NTB Scanpix
Kommentar

Den tyske IFO-indeksen, som anses som en viktig indikator på hvilken retning Tysklands økonomi er på vei, var uendret på 94,6 i oktober sammenlignet med foregående måned. Det var på forhånd ventet en indeks på 94,5 poeng.

«Selskapers vurdering av den nåværende situasjonen var noe verre enn forrige måned, men utsiktene forbedret seg noe. Den tyske økonomien stabiliserer seg,» oppsummerer IFO-instituttet i en pressemelding.

Commerzbank skriver imidlertid at i lys av volatiliteten i dataene, er ikke dette en stabilisering ennå, og i hvert fall ikke at et tegn på at trenden i den tyske økonomien er på vei til å snu.

«Trenden i IFO- og PMI-indeksene peker nedover, og begge de ledende indikatorene er på sammenlignbare nivåer som de var på vinteren 2012/13, som er når den tyske økonomien var i en resesjon,» skriver banken i en kommentar.

Capital Economics legger til at IFO-indeksen er et ytterligere bevis på at den tyske tjenestesektoren går saktere, og skriver at indeksen viste at den tyske økonomien forblir svak i begynnelsen av fjerde kvartal.

«Sett over ett bekrefter IFO-indeksen at den tyske økonomien vil fortsette å krympe godt inn i 2020, spesielt gitt den begrensede pakken med finansiell stimuli annonsert av regjeringen forrige uke,» skriver økonomene i en kommentar, som venter at Tysklands økonomi vil øke med bare 0,5 prosent i år og krympe med 0,2 prosent i 2020.

TDN Direkt

Kommentar
Kommentar