ABG-strateg Bengt Jonassen: Det er for lett å være negativ

Mange har flagget at inntjeningsestimatene er for høye og så langt gjennom kvartalsrapporteringen er dette bekreftet. Det som også er tydelig er at den tredje inntjeningsresesjonen siden «The Great Recession» er her.

SVAK INNTJENING: Selskapene notert på Oslo Børs tjente i årets tredje kvartal i snitt mindre enn på samme tid i fjor. Foto: Michael Groth
Kommentar

I skrivende stund har 70 prosent av markedsverdien av Oslo Børs' hovedindeks rapportert sine resultater og vi har en god indikasjon på hvor de faktiske resultatene havner. De rapporterte tallene er de svakeste siden oljepriskrakket høsten 2015. Det er tydelig at selskapene bruker svake tall til å også inkludere flere engangseffekter. Dette er i realiteten en erkjennelse av dårlige beslutninger tilbake i tid. Men det er vann under broen. Er vi snille med selskapene og holder engangseffektene utenfor, trenger ikke tredje kvartal å bli spesielt svakt sammenlignet med i fjor (sannsynligvis ned 5-6 prosent). Underliggende drift, når vi holder olje og gass-sektoren utenfor, er omtrent på linje med forventningene.

De rapporterte tallene er de svakeste siden oljepriskrakket høsten 2015.
Bengt Jonassen

Men titter vi litt nærmere på årstallene, finner vi noen interessante observasjoner. Holder vi engangseffekter utenfor, vil inntjeningen på Oslo Børs i 2019 være lavere enn i 2018, selv om konsensus for fjerde kvartal skulle innfris. Tar vi med engangseffektene, vil inntjeningen falle rundt 13 prosent i forhold til 2018. Ikke en like kraftig inntjeningsresesjon som i 2016, men like fullt et nytt fall i inntjeningen. Det betyr i praksis at inntjeningen på Oslo Børs opplever sitt tredje årsfall siden 2010. Dette forteller oss at oppgangskonjunkturene de siste ti årene ikke er som andre konjunkturoppganger, og til og med kanskje ikke kan defineres som en sammenhengende oppgangskonjunktur. Vi har drøftet dette i et tidligere innlegg. I henhold til Verdensbankens tall over global BNP i løpende priser (USD), opplever verdensøkonomien sin tredje nominelle resesjon siden 2010, noe som sammenfaller med inntjeningsfallene på Oslo Børs. Den dristige vil derfor kanskje konkludere med at vi ikke har hatt en sammenhengende konjunkturoppgang, men faktisk opplevd tre nominelle resesjoner de seneste ti årene. Sykler er vanskelig.

Hva kan vi forvente fremover? Det er to forhold vi har konkludert med. Det første er at nedturen har pågått lenge. Sannsynligvis ett år og for noen industrier, ett og et halvt år. Det er fall i bilsalg og produksjon, fall i halvleder-industrien, fall i kjemiaktivitet og fall i lastebilsalg. Mange bedrifter opplever resesjonen tett på kroppen. Det andre vi har konkludert med, er at det er større sannsynlighet for at nedturen er i et avsluttende kapittel enn i første kapittel. Bakgrunnen synes å være at husholdningene foreløpig står klar, men dette betinges av at sysselsettingstallene ikke blir vesentlig svakere de neste månedene. Dersom denne forutsetningen holder, har bedriftene sannsynligvis tilpasset seg et aktivitetsnivå som er for lavt i forhold til underliggende etterspørsel, som vil bety at bedriftsforventningene (PMI) vil endre fortegn og blir mer positive. Men det er et stort «hvis». Det alternative scenariet er at bedriftene må begynne å kutte, kanskje kraftig, og da vil sysselsettingstallene fremover bli dyster lesning og husholdningene må også trekke i håndbrekket. Da blir det vanskelig å være sentralbank og regjering, fordi verktøykassen allerede er tømt.

Aksjemarkedet og kredittmarkedet synes å prise inn scenario 1, altså at nedturen har pågått lenge. I så fall skal inntjeningsforventningene bunne ut en gang i første halvår 2020 og sette ny fart. Det er for lett å være negativ.

NESTE UKE:

OLE ANDRE KJENNERUD

DNB MARKETS

GJESTESKRIBENT

Bengt Jonassen

Aksjestrateg i ABG Sundal Collier

Inntjening på Oslo Børs (OSEBX)

ÅrJustert inntjening i mrd. kr.Rapportert inntjeningÅr-over-år vekstÅr-over-år vekst
200945,136,3
201058,666,530%83%
201163,255,38%−17%
201266,461,65%11%
201366,563,00%2%
201469,456,44%−10%
201563,518,4−9%−67%
201646,545,6−27%148%
201765,559,341%30%
201873,674,412%25%
2019-estimat73,564,80%−13%
oslo børs
resultatsesong
Kommentar
Kommentar