USA-veksten avtar mot nyttår

Finansmarkedene satser på at rentekutt og handelsavtaler skal gi bredt basert oppsving i økonomien i 2020, akkurat når veksttakten i USA er på vei ned.

GOD STEMNING: Investorene tar sjansen på at vendepunktet kommer neste år. Foto: NTB Scanpix
Kommentar

20/20 vision and walkin' 'round blind

«20/20 Vision», Chris Tile, Michael Daves

Dansen mellom finansmarkedene og økonomien fortsetter. I 2016 og 2017 var synkronisert opptur i verdensøkonomien det hotte temaet i markedene. Etter en tung start på året, steg veksten i all verdens hovedregioner. Siden gikk det litt tråere, og i 2018 og 2019 fikk i stedet ideen om en synkronisert nedtur i i USA, eurosonen, Kina og øvrige vekstmarkeder fotfeste – ikke nødvendigvis resesjon og fall i BNP, men i alle fall lavere vekst overalt.

Men nå? Markedene beveger seg som om det kommer et synkronisert løft i verdensøkonomien neste år, fastslår strateg John Normand i J.P. Morgan. Mandag gikk S&P 500-indeksen i USA til ny all-time high på 3.039,42 poeng. Hovedindeksen ved Oslo Børs er på sin side over 900 poeng, mindre enn 5 prosent fra all-time high. Den tiårige statsrenten i USA har steget fra en bunn på 1,45 prosent til over 1,80 prosent.

Det mest gøyale er at den tiårige statsrenten i Tyskland samtidig er blitt halvert, riktignok fra minus 0,70 til minus 0,35 prosent.

Noe av dette kan ganske enkelt forklares med bortimot eliminert risiko for at et fælt scenario inntreffer, at Storbritannia ramler ut av EU uten noen form for avtale. Med no deal-Brexit ute av bildet ser vektingen av ulike utfall bedre ut.

Investorene kan finne enkelte positive tegn på makrosiden også: Innkjøpssjefsindeksene for industrien inspirerer kanskje ikke til jubel, men med litt velvilje viser de tegn til å stabilisere seg. Flash-PMI-ene fra forrige uke indikerer ifølge J.P. Morgan en global PMI for oktober på 50,4, såvidt over de 50 som markerer skillet mellom tilbakegang og ekspansjon, og ett poeng over bunnen i juli.

Nivået er konsistent med en årlig vekstrate i global industriproduksjon på beskjedne 0,7 prosent, men detaljer fra USA og Kina tyder dessuten på at det ikke produseres så mye for lager nå som tidligere. Og i Asia er det noe som ligner på et teknologiledet oppsving.

Så hvorfor ikke ta sjansen på at vi allerede er ved vendepunktet i økonomien?

For det første er det uklart hvor mye optimisme rundt handelsavtale mellom USA og Kina som ligger i kursene nå. Et optimistisk scenario er at presidentene Trump og Xi melder om en «fase 1»-avtale når de møtes under APEC-møtet i Chile 17. november, altså avtale om at Kina forplikter seg til å kjøpe mer varer fra USA mot at USA ikke iverksetter all varslet økning av toll (mer kompliserte forhold, som teknologioverføring og adgang til det kinesiske markedet, tilhører senere faser).

Ifølge Trump er partene foran skjema, mens kinesiske signaler er mer måteholdne.

For det andre viser flere andre makrotall en fortsatt svak utvikling. DNB Markets' MakroScores samlede indikator har falt til det laveste siden 2013, med særlig tydelig nedgang i USA. Citis surprise-indeks svekker seg også. Arbeidsmarked og privat forbruk har vært en søyle, men viser nå svakhetstegn.

Amerikansk BNP hadde en veksttakt på 1,9 prosent i tredje kvartal, og det er 0,3 poeng bedre enn hva estimater fra Reuters tilsa.

1,9 prosent er også identisk med nowcast-anslaget til staben i New York Fed, basert på løpende makrotall. Men samme kildes anslag for BNP-veksten i fjerde kvartal er på lave 0,9 prosent. Det kan være at vendepunktet kommer i 2020, men først ligger 2019 an til å bli verre.

jp morgan
dnb markets
citi
federal reserve
nowcast
bnp-vekst
s&p 500
Kommentar
Kommentar