Øynene rettes mot boligprisene

Oppmerksomheten i det norske rente- og valutamarkedet vil tirsdag rette seg mot boligprisstatistikk for oktober.

Prisutviklingen i det norske boligmarkedet har vært moderat positivt det seneste året, og steg sesongjustert med 0,2 prosent på månedsbasis i september. På årsbasis ligger nå boligprisveksten på 2,6 prosent.

– Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat prisvekst i boligprisstatistikkens historie, sa direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge under forrige fremleggelse.

Sentralbanksjef Øystein Olsen holdt mandag foredrag om utsiktene i norsk økonomi for Regionalt nettverk Øst. Sentralbanksjefen tror fortsatt på en myk landing i boligmarkedet, og ser for seg at prisveksten vil være moderat positiv i tiden fremover.

– Boligmarkedet har roet seg, men boligprisene er på et veldig høyt nivå, sa Olsen.

Sentralbanksjefen pekte på forskrifter og høyere renter som viktige faktorer for stabiliseringen i boligmarkedet, samt et høyt tilbud av boliger. Etter fem måneder med prisoppgang meldte OBOS om fall i prisene i Oslo med 2,8 prosent i oktober.

– Det er noen tegn, blant annet fra OBOS, til en viss avdemping i boligprisveksten, spesielt i Oslo. Men dette kommer fra et veldig høyt nivå, sier sentralbanksjefen, som også peker på at man må avvente boligprisstatistikken fra Eiendom Norge før konklusjonene trekkes.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets tror innføringen av gjeldsregistre gjør det vanskeligere for en del å skaffe nok egenkapital ved boligkjøp, men han er usikker på effekten dette vil ha på boligprisene.

TDN Direkt


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker