ESB flytter trykket til Brussel

FORSVARER TYSKLAND: Pablo Hernandez De Cos, ESB. Foto: Bloomberg

Finnes det noen enkle politiske løsninger som kan bidra til å løfte veksten i eurosonen, gitt at slike løsninger virker i det hele tatt?

Moteløsningen de seneste månedene har vært å rette pekefingeren mot Tyskland: Bruk mer penger! Tyskland sier så langt «nein, Danke», og får nå hjelp fra Pablo Hernandez De Cos, sentralbanksjef i Spania og medlem av hovedstyret i Den europeiske sentralbanken (ESB).

– Det vi nå forsøker å gjøre er å påskynde en politikk for å håndtere den nåværende situasjonen, sa De Cos under et arrangement i Madrid tirsdag, ifølge Bloomberg.

– Betingelsene diskusjonen skjer under er ikke veldig hjelpsomme – det vi forsøker å gjøre, er å få Tyskland til å komme med noen finanspolitiske tiltak for å hjelpe periferien, og jeg tror ikke det er den rette måten å gjøre ting på.

Reuters oppsummerer tankegangen slik:

– Det vi behøver er finanspolitisk, stabiliserende kapasitet på eurosonenivå, la oss si i Brussel, noe som vil være mye lettere, mye bedre, og mye mer effektivt enn å prøve å spørre Nederland eller Tyskland om mer finanspolitisk ekspansjon, ifølge De Cos.

Euroen var ned 1 til 2 øre til 10,16 kroner tirsdag. Dollaren steg samtidig 1–2 øre til 9,16 kroner.


CFO

NattoPharma ASA • Lysaker