Lavere kroneeffekt på rentebanen

NORGES BANKS MODUS OPERANDI: Valutastrateg Magne Østnor, DNB Markets, foretrekker hvordan Norges Bank lar kronen slå ut i rentebanen i desember foran utslaget i september. Foto: Are Haram

Det er noen år siden valutakursmålet, men Norges Banks rentebane torsdag viser at nedjusterte kroneprognoser er den viktigste enkeltfaktoren som trekker rentebanen opp fra september. Svakere vekst trekker derimot ned, så alt i alt er ikke rentebanen så mye endret.

Lavere prognoser for den norske kronen (NOK) slo uansett enda mer ut i Norges Banks rentebane i september, påpeker valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

«Det virker merkelig for oss at svekkelsen av NOK på 2,2 prosent i forkant av møtet bare hadde en tredjedel av virkningen på rentebanen som svekkelsen på 0,7 prosent av NOK hadde i september – særlig gitt revisjonen av langsiktige forventninger til NOK i september,» skriver han i et notat.

Dessuten skulle også større renteforskjell mot utlandet og høyere oljepris styrke kronen og effekten av NOK på rentebanen, påpeker Østnor.

«Når det er sagt, synes vi den nylige modus operandi er bedre tilpasset den nåværende situasjonen, og fortsetter å se på september som et unntak,» skriver han.

Kronen styrket seg forsiktig etter Norges Banks rentebeslutning og lå torsdag ettermiddag på 9,98 kroner.

Riksbanken satte renten opp med et kvart prosentpoeng til null, som ventet.