Fortsatt moderat prisutvikling

Kommentar

Mandag formiddag la Eiendom Norge frem boligprisstatistikken for desember og den nye direktøren Henning Lauridsen i Eiendom Norge kunne meddele at den moderate prisutviklingen fortsatte i desember.

Sesongjustert falt prisene med 0,1 prosent nasjonalt i desember, men boligprisene steg 0,7 prosent i Oslo.

– Ved inngangen til 2020 har vi nå lagt bak oss to og et halvt år med moderat prisutvikling i det norske boligmarkedet siden toppen i mars 2017, sa Lauridsen under pressekonferansen mandag.

Lauridsen mener det er mindre usikkerhet knyttet til driverne i boligmarkedet ved inngangen til 2020 enn det var i fjor.

– Boliglånsforskriften er avklart, boligbyggingen er på et høyt nasjonalt nivå, befolkningsutviklingen er moderat og Norges Banks rentebane er flat etter fire hevinger av styringsrenten, sa Lauridsen.

Men Eiendom Norge-sjefen er usikker på om renteøkningene er fullt priset inn i markedet og mener dette er den største risikofaktoren for boligmarkedet sammen med eksterne faktorer utenfor Norges landegrenser som handelskonflikter og geopolitisk usikkerhet.

Lauridsen trekker også frem bekymringer for reguleringstakten i Oslo.

– Dersom reguleringstakten ikke endrer seg vil vi få betydelig høyere prisøkning i Oslo enn vi ser i dag, men dette er en effekt vi først vil se om to–tre år, sier han til TDN Direkt.

Eiendom Norge venter fortsatt stabil boligprisutvikling og legger til grunn en prisvekst på 3 prosent nasjonalt og 5 prosent for Oslo i 2020.

TDN Direkt