Påvirker ikke pengepolitikken

Fredagens inflasjonstall fra Statistisk sentralbyrå ga små markedsutslag. Inflasjonstallene viste en noe lavere prisvekst enn ventet. For første gang siden oktober 2018 er nå kjerneinflasjonen lavere enn inflasjonsmålet.

Kjerneinflasjonen falt 0,2 prosentpoeng på månedsbasis og var 1,8 prosent på årsbasis i desember 2019. På forhånd ventet konsensus en kjerneinflasjon på 2,0 prosent i desember, ifølge estimater TDN Direkt hadde innhentet fra seks økonomer. Norges Bank ventet en noe lavere kjerneinflasjon på 1,9 prosent.

Ifølge sjeføkonom Kari Due-Andresen i Handelsbanken skyldes avviket noe svakere prisvekst for importerte varer enn Norges Bank hadde lagt til grunn i sin siste pengepolitiske rapport. Avviket er ikke betydelig, mener sjeføkonomen, og viser til at prisveksten på importerte varer kan være volatil og at det ventes at valutakurseffekter vil øke de importerte prisene.

Prisveksten på norskproduserte varer var helt i tråd med Norges Banks forventning i desember og meglerhuset tror dermed ikke inflasjonstallet i desember vil påvirke Norges Banks vurderinger i pengepolitikken.

Swedbank-analytikerne er enige:

«Så lenge lønnsveksten og kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi forblir solid og inflasjonsforventningene er forankret, vil ikke avvik fra sentralbankens anslag påvirke pengepolitikken i vesentlig grad», skriver meglerhuset i en oppdatering fredag.

TDN Direkt