Lav vekst rammer euroen

UNNGIKK RESESJON I 2019: Men Angela Merkels Tyskland sliter. Foto: NTB Scanpix

På det laveste fredag var euroen nede i 1,0827 dollar, det laveste nivået siden april 2017. Frykt for lavere vekst får investorene til å spekulere i om Den europeiske sentralbanken (ESB) forlenger stimulansene enda mer.

Tysk BNP-vekst var 0,6 prosent i 2019. I eurosonen var veksten 1,2 prosent, men bare 0,1 prosent i fjerde kvartal. I Tyskland sank investeringene i fjerde kvartal, mens veksten i privat og offentlig forbruk sank. Handel trakk også ned, men landet unngikk resesjon.

Euroen er den svakeste valutaen innenfor G10-området (vestlige land, inkludert Norge) denne uken, ifølge Bloomberg. Kronen var omtrent undret mot euro fredag, med kurs 10,03 kroner.

Det er ikke så mange år siden Hellas var i sentrum for statsgjeldskrisen i eurosonen. Men denne uken har tiårsrenten i landet faktisk falt til under 1 prosent.

«Til en viss grad reflekterer det at gresk økonomi har kommet litt mer i orden etter innstrammende reformer og omstruktureringer pålagt av EU de siste årene. Mest av alt skyldes det imidlertid, sånn vi ser det, globale investorers desperate søken etter avkastning i en verden med vedvarende, rekordlave renter, og høyt prisede aksjemarkeder,» skriver Oddmund Berg og Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.