Euro kan falle mot dollar, ikke mot kronen

VED SVAKERE EUROSONETALL: Da vil også risikoviljen falle, spår valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde, DNB Markets. Foto: Eivind Yggeseth
Kommentar

I fjerde kvartal styrket euroen seg med 3 prosent mot dollar, noe som luft under vingene til konsensussynet blant analytikere om sterkere euro også i 2020.

Hittil i år har imidlertid EURUSD falt 3,6 prosent, påpeker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets i et notat.

Hun ser tre tett relaterte årsaker til kursutviklingen: 

* Økonomiske data fra eurosonen har skuffet på ny, særlig harde data fra industrien. 

* Amerikanske data har overrasket positivt. ISM-indeksen er tilbake over 50, og jobbtallene er gode.

* Coronaviruset rammer Europa mer enn USA på kort og mellomlang sikt, ettersom Europa er mer åpen og orientert mot handel.

Også kronen har styrket seg mot euro, men målt mot importveid kroneindeks er kronen bare 0,5 prosent sterkere. Det understøtter synet om at fallet i EURNOK først og fremst er basert på eurospesifikke årsaker, mener Borgen Gjerde. 

Skulle euroen falle mer mot dollar, venter hun ikke at euroen vil falle mot også kronen:

Svakere EURUSD avhenger av svakere tall fra eurosonen, tror hun, noe som vil svekke også risikoviljen – og når risikoviljen svekker seg, faller typisk kronen også.

Onsdag falt euro og dollar begge 6 øre til henholdsvis 10,01 kroner og 9,27 kroner.

ingvild borgen gjerde
dnb markets
risikoappetitt
ism-indeksen
coronavirus
Kommentar
Kommentar