+ mer
BRUKTBILSALG: Forbrukerrådets undersøkelse viser at den gjennomsnittlige bilen kjøpt hos en bruktbilforhandler er rundt syv år gammel, har gått rundt 90.000 km og koster drøye 160 000 kr. Biler kjøpt av privatpersoner er i snitt nesten 12 år gamle, har gått 136.000 km og kostet i snitt omtrent det halve, drøyt 80 000 kr. Likevel har bilene hos bruktbilforhandleren like mange feil som dem kjøpt av privatperson. Foto: Bloomberg

Forbrukerrådet oppfordrer: – Vær skeptisk til bruktbilbutikker

Forbrukerrådet har spurt bilkjøpere om deres tilfredshet. Resultatet er dyster lesning for bruktbilforhandlerne.

Folk er minst fornøyd når de handler hos en bruktbilforhandler, avslører Forbrukerrådets nye bruktbilundersøkelse. Tusen bruktbilkjøpere er spurt om deres erfaringer med bilkjøp, og det kan neppe sies å være særlig oppløftende for landets mange bruktbilforretninger.

Av dem som kjøpte bruktbil av merkeforhandler eller privatperson, opplevde fire prosent kjøpsprosessen som negativ.  Hele elleve prosent av dem som handlet hos en bruktbilforhandler rapporterer det samme.

Dårlig service

Forbrukerrådets  bruktbilundersøkelse avdekker at det er langt færre bruktbilbutikkunder som  oppgir at de har hatt en «meget positiv kjøpsopplevelse» sammenlignet med dem som kjøpte av privatperson eller merkeforhandler. 

Forbrukerrådet trekker frem at dette kan tyde på dårlig service hos bruktbilforhandlerne. 

Mange feil

Videre avslører undersøkelsen at det er langt flere feil på biler kjøpt hos bruktbilforhandler enn merkeforhandler. Forbrukerrådet peker på at det er like mange feil på biler hos bruktbilforhandler som det er på biler kjøpt hos privatperson. 

Pass på: Forbrukerrådets bruktbilundersøkelse viser at tilfredsheten med bruktbilforretninger er lavere enn om bruktbilen kjøpes av merkeforhandler eller hos privatperson. illustrasjonsfoto: Håkon Sæbø

Dette bemerker Forbrukerrådet som spesielt, siden gjennomsnittsbilen kjøpt hos bruktbilforhandler er om lag syv år gammel, mens snittbilen kjøpt av privatperson er vesentlig eldre: Hele 12 år gammel. Det understrekes også at privatpersonbilene har høyere kilometerstand og koster i snitt halvparten av det bruktbilbutikkene forlanger.

Dropper tilstandsrapport

Mens nær 90 prosent av merkeforhandlerne selger bilene med tilstandsrapport, mangler dette på én av tre biler solgt via en bruktbilforretning.

«Vi antar at deler av forklaringen her er at tradisjonelle bruktbilforhandlere ikke har samme fokus på å gi kunden den gode kjøpsopplevelsen.

I tillegg vil mindre bruktbilhandlere ofte være mer avhengige av å handle på marginene, ved å kjøpe billig og selge dyrt. Når bilene er noe eldre, vil ofte det kunne bli oppskriften på konflikt», uttaler forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket i en pressemelding.

På klagetoppen

Forbrukerrådets klagestatistikk underbygger funnene i den nye undersøkelsen. For 2018 var 16 av de 25 bedriftene på klagetoppen for biler, rene bruktbilaktører. Så langt i år er det 17 av 25.

Forbrukerrådet anbefaler dem som likevel vil kjøpe bil av en bruktbilforhandler å be om en tilstandsrapport utført av en uavhengig aktør. 

Om bilselgeren motsetter seg dette, rådes det til å vurdere å kjøpe en slik undersøkelse selv, hos Viking eller NAF, eller kjøpe bil et annet sted.

Motor
Nyheter