Solstad Offshores Far Scout, AHTS - ankerhåndteringsfartøy. Foto: Harald M. Valderhaug

Kjærkomne kontraktforlengelser for Solstad Offshore

Oljegiganten Petrobas har løst inn opsjoner for å forlenge kontraktene med de to Solstad Offshore AHTSene Far Scout og Far Santana med ett år.

Kontraktene vil vare til tredje kvartal 2020 og skipene skal støtte Petrobas' operasjoner i brasiliansk farvann.

Solstad Offshore er i en gjeldskrise og bankene er lite medgjørlige hva gjelder refinansiering. Selskapet har fått utsettelse på gjeldsbetalinger til november i år, men situasjonen er fortsatt prekær.

Ketil Skorstad har sittet short i aksjen siden mars i år og har siden bare økt posisjonen som spekulerer i kursfall.

Aksjen stiger 8,77 prosent til 0,719 kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også