En av to vil ha solceller - men skremmes av prisene

55 prosent av deltagerne i en fersk spørreundersøkelse ønsker å installere solcellepaneler på taket. Pris og kunnskapsmangel skremmer imidlertid mange.

BLIR MER POPULÆRT: Solcellepaneler på et tak i Oslo. Foto: NTB Scanpix
Nyheter

Undersøkelsen ble gjennomført av YouGov, på vegne av BMI Norge, og omfattet tusen forbrukere.

– Det er veldig spennende å se at nordmenn i større grad vektlegger miljø og energieffektivitet, kommenterer takspesialistens adm. direktør, Andreas Fritzsønn.

– Jeg er positivt overrasket over at så mange ønsker fornybare energikilder i eget hjem, særlig fordi solceller er en kostbar investering som det ofte tar tid å regne hjem.

Prislappen skremmer

En årsak til at flere ikke allerede har installert solcelleanlegg, ifølge Fritzsønn, er at mange ikke har tilstrekkelig kunnskap om denne teknologien.

Også prislappen på 50.000-200.000 kroner kan virke skremmende.

– Prisanslaget må ikke bare vise hva investeringen koster der og da, men også hva den vil gi boligeieren på sikt, hevder Fritzsønn.

– For at boligeiere skal tørre å satse på solceller, må det oppleves som noe ukomplisert og lønnsomt. Alle har ikke råd eller mulighet til å installere solcelleanlegg, før finansieringen er på plass.

Mulig takskifte

Generelt opererer kraftselskapene med en estimert levetid på 30 år for nye solcelleanlegg. Nedbetalingstiden regnes typisk som 12-18 år, men avhenger av faktorer som strømprisens utvikling, anleggets produksjon og typen solceller som installeres.

BMI-sjefen påpeker at anleggets samlede kostnad også påvirkes av takets tilstand.

– For eksempel vil det bli dyrere, dersom taket må skiftes i forkant, sier han.

– Dét kan være nødvendig, dersom taket er over 15 år gammelt, og taktekkingens resterende levetid burde alltid vurderes, ettersom det er dyrere å vedlikeholde tak med solcellepaneler.

Etterlyser støtte

Tilskuddet fra Enova er dessuten viktig for avkastningen. For tiden utgjør bidraget 10.000 kroner per anlegg, pluss 1.250 kroner per kilowatt effekt, opp til 15 kW. Det faste beløpet skal imidlertid reduseres til 7.500 kroner den 1. april neste år.

Fritzsønn mener flere støtteordninger må komme på plass.

– Dét er nødvendig for at solceller kan bli allemannseie i Norge, hevder han.

For øvrig fikk 837 norske boliger i fjor støtte fra Enova til el-produksjon. Nivået var opp med 55 prosent fra 2017 og ventes å fortsette å øke i de kommende årene.

POSITIVT OVERRASKET: Adm. direktør Andreas Fritzsønn i BMI Norge. Foto: BMI

Solcellepanelers avkastning ved ulike strømpriser

KwH-prisStrøm-RedusertSamletBruttoNed-Netto
(øre)besparelse (kr)nettleie (kr)besparelseavkastningskrivningavkastning
301284128325674,0%3,3%0,7%
401712128329954,6%3,3%1,3%
502140128334235,3%3,3%2,0%
602568128338516,0%3,3%2,7%
702996128342796,6%3,3%3,3%
803424128347077,3%3,3%4,0%
903852128351357,9%3,3%4,6%

Forutsetter 14 installerte paneler med en årlig produksjon på 4.289 kwH. Kostnaden etter Enovas støtte er 64.637 kroner. 20 prosent av forbruket dekkes og anleggets levetid er 30 år. Estimater basert på tall fra Fjordkraft og Ishavskraft. 

solceller
enova
fornybar energi
Nyheter