Advarte mot rådet han selv skal lede

Som vikar i SSBs sjefsstol advarte Birger Vikøren mot å styre SSB via et råd. Nå skal han selv lede nettopp dette rådet.

Leder rådet: Birger Vikøren (bak) skal selv lede organet han ikke ville ha. Foto: Are Haram
Nyheter

Fredag oppnevnte Finansdepartementet SSBs råd, som erstatter det tidligere styret etter innføringen av den nye statistikkloven.

Rådet ledes av Birger Vikøren, direktør i Norges Bank og vikarsjef i SSB etter at Christine Meyer gikk av.

Instruksen til rådet viser at dette ikke vil være et spesielt slagkraftig organ. Arbeidsoppgavene består i å gi råd til SSBs adm. direktør når han ber om det.

Fortsetter svak tradisjon

Under SSB-bråket som startet med forslaget om å vingeklippe forskningsavdelingen ble det åpenbart at det daværende styret hadde null makt. Styret var på ingen måte involvert da SSB-ledelsen jobbet med disse omfattende endringene.

SSB-striden

 • Under adm. direktør Christine Meyer nedsatte SSB «Bye-utvalget», som foreslo å legge om det meste av SSBs forskning.
 • Forslagene ble første gang omtalt i Finansavisen 20. januar 2017.
 • Å levere utredninger til offentlig sektor og myndighetene skulle nedprioriteres til fordel for forskning publisert i internasjonalt meritterende publikasjoner.
 • Samtidig burde tallet på SSB-forskere kuttes fra rundt 80 til bare 30.
 • I samme omgang ble det strid om hvilken modelltradisjon SSB skulle velge, tradisjonelle makromodeller eller nyere dynamiske likevektsmodeller (DSGE-modeller).
 • Forslagene vakte en proteststorm, særlig for organisasjonene i arbeidslivet. Arbeidet med en ny statistikklov var allerede i gang, og en rekke aktører mente SSB-ledelsen måtte avvente dette arbeidet før det ble foretatt omfattende grep i SSB-forskningen.
 • Underveis i konflikten dukket også spørsmålet opp om det egentlige motivet bak forslagene om å legge om forskningen var å tone ned SSBs demografiforskning.
 • Dermed involverte også Stortinget seg, med spørsmål om daværende finansminister Siv Jensen overstyrte SSB, og mer generelt om hvilken uavhengighet SSB har, og skal ha.
 • Konflikten kulminerte da Meyer gikk av som SSB-sjef 13. november 2017. Samtidig ble mandatet for arbeidet med ny statistikklov utvidet.
 • Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité-høring handlet mye om Jensen og Finansdepartementet hadde overstyrt SSB og om SSBs demografiforskning. Stortinget klarte ikke å samle seg til noen felles kritikk av Jensen og Finansdepartementet.
 • Utvalgsleder Nils Henrik von der Fehr fremmet i mars 2018 sitt forslag til ny lov. Her ble SSBs plikt til å levere forskning til nytte for offentlig sektor understreket, og uavhengigheten begrenset til rent statistiske spørsmål.

Først flere måneder senere forsøkte styret å stille krav til SSB-ledelsen, blant annet om å se omorganiseringen i sammenheng med det pågående arbeidet med en ny statistikklov, ble dette ignorert. 

Styret ba også om å bli holdt løpende orientert om mediesaker «som kunne ha et negativt potensial for SSBs omdømme».

Vikøren ønsket styre

Som SSB-sjef advarte Vikøren mot å styre SSB via et råd. Vikøren ville heller ha et ordinært styre, ledet av SSB-sjefen.

Nåværende SSB-sjef, Geir Axelsen, er uenig med Vikøren, og har applaudert modellen med et råd.

Ganske fri: Geir Axelsen og SSB slipper et nærgående styre, men passes på av Finansdepartementet. Foto: Are Haram

«Da er det ingen tvil om at den faglige uavhengigheten er ivaretatt i tråd med det europeiske regelverket. Samtidig sikrer man omverden innsyn ved at rådet vil gå gjennom hele SSBs virksomhet og gi innblikk og innsyn,» sa Axelsen til Finansavisen i april i fjor.

Styrt forskning

Nest siste omdreining, før det nye rådet nå er på plass, var da Finansdepartementet i november 2019 fastsatte retningslinjene for SSBs virksomhet. Her ble det slått klart fast at hovedoppgaven ikke er å drive «akademisk» forskning, men å levere de utredninger og analyser som departementene og det offentlige Norge trenger.

Exiten: Etter 11 måneder med støy rundt SSB-forskningen, trakk Christine Meyer seg som adm. direktør 13. november 2017. Foto: Are Haram

Med ny lov og sitt nye råd, er SSBs statistikkfaglige uavhengighet sikret, og med Finansdepartementets instruks er det omtrent like klart at SSB forskningsmessig ikke er uavhengig.

ssb
geir axelsen
christine meyer
birger vikøren
finansdepartementet
siv jensen
Nyheter