Firegangeren i Carasent

Tigerstaden og Middelbord Invest eier aksjer i Carasent verdt over 60 millioner kroner etter kvartalsfremleggelsen med påfølgende rally i aksjen.

AKSJERALLY: Investor Kjetil Skorstads selskap Tigerstaden er blant de største eierne i Carasent med en aksjebeholdning på 39 millioner kroner etter onsdagens kurshopp.   Foto: Eivind Yggeseth

E-helseselskapet la frem kvartalstall onsdag, hvor fasiten viste at inntektene økte med 4,3 millioner kroner, til 14,1 millioner i fjerde kvartal 2019, sammenlignet med i fjor.  

Carasents strategi er å utvikle og utvide digitale e-helsetjenester, som hjelper kunder med effektive kvalitative helsetjenester i det skandinaviske markedet. 

Omsetningsveksten på 57 prosent, fra fjerde kvartal i 2018, kommer som følge av skalerbarheten i forretnings- og leveransemodellen for digitale løsninger, ifølge rapporten.

Aksjerally på 330 %

Resultatet etter skatt ble positivt på 0,4 millioner kroner i kvartalet, sammenlignet med et netto tap på 1,3 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Markedet tok imot rapporten med åpne armer, og sendte aksjen opp 16 prosent onsdag. 

Det bidrar til Carasent-aksjens himmelferd, som er på 330 prosent det seneste året. 

Blant eiere sitter Kjetil Skorstads selskap Tigerstaden på aksjer for 39 millioner kroner, mens Kristian Gjertsen Lundkvists Middelbord Invest har en aksjebeholdning verdsatt til snaut 22 millioner kroner etter onsdagens kursoppgang.

Vekst i onlinetjenester

I løpet av kvartalet ble 20 nye klinikker registrert som kunder, og Göteborg-baserte Evimeria fortsatte å utvikle og levere tilleggstjenester til eksisterende kunder.

Utviklingen i kjernesegmentet onlineomsorg og nye digitale løsninger til den private helsesektoren i Sverige var sterk i 2019, og fortsatte å øke inntektene for selskapet, ifølge rapporten. 

Carasent

(Mill. NOK)4. kv./194.kv./18
Driftsinntekter14,19,8
Res. etter skatt0,4−1,3
Oslo Børs

Carasent

Eier det Göteborg-baserte selskapet Evimeria EMR, som utvikler og tilbyr e-helsetjenester. 

Adm. dir. er Jesper Jannerberg.