Forte Digital tjener 25 millioner tre år etter oppstart

Norske og polske konsulenter i Forte Digital har gått fra null til 77 millioner kroner på to og et halvt år. 

KANONÅR: Forte Digital-gründerne John Kårikstad og Endre Dingsør, henholdsvis adm. direktør og daglig leder, oppnådde fantastisk vekst og lønnsomhet i 2019. Foto: Henrik Charlesen
Nyheter

To og et halvt år etter oppstarten har Forte Digital 90 ansatte og leverer 77 millioner kroner på topplinjen. Konsulentselskapet med en fot i Oslo og en i Krakow er i tillegg blitt en pengemaskin med 25 millioner kroner på bunnlinjen.

– Vi har vokst veldig raskt og vært heldige med kunder som har vist oss stor tillit, sier John Kårikstad, adm. direktør og gründer i design- og teknologiselskapet Forte Digital.

– Veksten er god på de kundene vi har vunnet, og det er for det meste strategiske partnerskap der tverrfaglige team fra Forte sitter sammen med kunden og jobber langsiktig, fortsetter han.

Tøft å rekruttere

Forte Digital bistår virksomheter med å utnytte verdiene som ligger i forretningssystemene, det vil blant annet si kundedata, produktdata og transaksjonsdata, til å bygge bedre og mer relevante produkter og tjenester. For eksempel bygger selskapet nettbutikker med utgangspunkt i hver enkelt sluttkundes behov, personalisert og tilpasset hver enkelt kunde.

Vi har hatt fokus på lave kostnader, høy faktureringsgrad, kunder og salg. Det har gitt resultater og vi har oppnådd et mål om å skape en trygg og solid arbeidsplass
John Kårikstad, Forte Digital

I midten av 2017 ble selskapet startet av seks konsulenter, tre norske og tre polske. Siden den gang har de vokst til å telle 90 på tvers av kontorene, med tunge fagmiljøer innenfor brukeropplevelse, teknologi og rådgivning.

– Hovedgrunnen til at vi etablerte oss på to steder var at det i Oslo er et tøft marked å rekruttere i. Samtidig regnes Krakow som en hovedstad for teknologi i den regionen, sier Kårikstad.

Alle gründerne hadde lang fartstid i IT-bransjen og higet etter å bygge opp et selskap fra bunn av og skape sin egen arbeidsplass.

– Vi ønsket å bygge en arbeidsplass der vi hadde lyst til å jobbe selv, sier Kårikstad.

Hos Forte Digital er alle, inkludert ledergruppen, ute på oppdrag og fakturerer daglig. Kontorene i Henrik Ibsens gate er tomme og vitner om høy faktureringsgrad.

– Vi har hatt fokus på lave kostnader, høy faktureringsgrad, kunder og salg. Det har gitt resultater og vi har oppnådd et mål om å skape en trygg og solid arbeidsplass. Det gir oss også muligheten til å investere mer i kultur, faglig utvikling og sosiale aktiviteter, sier Kårikstad,

NorgesGruppen har 10 %

NorgesGruppen hadde tro på Forte-prosjektet og tok tidlig en eierandel på 10 prosent. Matvarekonsernet er i dag også en av selskapets desidert største kunder.

– NorgesGruppen bruker teknologien til å utnytte innholdet i fordelsprogrammet Trumf for å skape mer verdifulle tjenester og bedre kommunikasjon til hver enkelt kunde med for eksempel personlige tilbudskuponger, sier Endre Dingsør, daglig leder i Forte Digital.

BRUKER FORTE: NorgesGruppen, som blant annet eier Kiwi-kjeden, eier 10 prosent av Forte Digital og er en av selskapets største kunder med blant annet én til én-kommunikasjon med deres Trumf-medlemmer. Foto: NTBscanpix

Selskapet har i tillegg vunnet avtaler med Obos, NAF, Høyskolen Kristiania, Norges Røde Kors, Nationaltheatret og Kongsberg gruppen.

På tampen av 2019 fikk også Forte Digital Farmasiet.no som ny kunde. Virksomheten skilles ut fra Komplett og gjør en stor satsing som et rent nettapotek der Forte skal levere en ny komplett e-handelsplattform med personalisering i sentrum.

Mye data, få lykkes

Forte Digital opererer i samme fagområde som Cognite, Kjell Inge Røkke og John Markus Lerviks teknologiselskap som skal hjelpe oljeindustrien med å utnytte data for å effektivisere driften.

Forte har valgt å satse på kunder som for eksempel vil bygge opp kanaler for én til én-kommunikasjon med kunder og bygge egne kommunikasjonskanaler parallelt med de tradisjonelle annonsekanalene.

– Det blir hele tiden viktigere å utnytte data som kundene har liggende i kjernesystemene. Mange har mye data, men det er de færreste som lykkes med å skape relevante tjenester og innhold, sier Kårikstad.

En viktig grunn er at kjernesystemene, for eksempel medlemssystemer, ERP-, CRM-, HR-systemer og logistikk, ofte ikke er godt integrert med hverandre. Samtidig er det en utfordring å få tilgang på dataene, siden IT-avdelingene vegrer seg mot å la eksterne slippe løs på dataene.

Forte Digital-sjefen mener løsningen er å utvikle et mellomlag mellom kjernesystemene og de kundenære digitale løsningene, eller en digital tjenesteplattform. Selskapet har valgt å legge vekt på teknologi rundt Microsofts Azure, men bruker også andre skybaserte tjenester.

– Detaljhandelen er spennende, siden det er en høyfrekvent forretning som gir mye data. Men det er ikke bare der det er gode muligheter og vi ser at vi har en bransjeuavhengig tilnærming som skaper verdi på tvers av både industri, retail og eiendom, sier Dingsør, og fortsetter:

– Alle bransjer har behov for å utnytte data til enten å personalisere og øke relevansen i én til én-kommunikasjon med kundene og i digitale tjenester, eller optimalisere interne prosesser gjennom smartere bruk av data.

Svimlende dataverdier

Nylig publiserte NHO en rapport utarbeidet av Menon Economics som tok for seg verdien av dataressurser i Norge.

I rapporten heter det at norsk dataøkonomi i 2020 vil gi en verdiskaping på cirka 150 milliarder kroner og en sysselsetting tilsvarende 100.000 arbeidsplasser i 2020. Dataøkonomien omfatter at verdiskaping som baseres direkte på anvendelse av data som «råvare».

Når Menon, NHO og Abelia kikker ti år frem i tid, er det forventninger om at databasert verdiskaping vil kunne nå 300 milliarder kroner, eller cirka 7 prosent av BNP. Med utgangspunkt i tilgjengelige prognoser for norsk olje- og gassvirksomhet vil verdiskapingen fra data dermed kunne passere verdiskapingen fra norsk petroleumsvirksomhet rundt 2030.

Vurderer produkt

Forte Digital har også planer om å bevege seg inn i produktmarkedet med sin dataplattform. I løpet av året er planen å lansere en første versjon av et produkt som vil gjøre det enklere å bygge sin egen dataplattform og komme i gang med å bruke interne data på en smartere måte. Produktet vil bli skilt ut i et eget selskap og satses parallelt på sammen med konsulentvirksomheten.

Forte Digital sikter seg nå inn på 115 millioner kroner i omsetning i 2020, og Kårikstad ser for seg at de vil ligge på rundt 110 ansatte ved utgangen av året.

– Vi vet at modellen vår fungerer og skalerer godt, så fra 2021 vil vi øke takten ytterligere ved å se på ulike strategiske investeringer i andre selskaper med utfyllende kompetanse eller tjenester, og om vi skal øke fokuset på produktsiden ytterligere, sier han.

Forte_ Digital

(Mill. kr)20192018
Driftsinntekter7727,4
Driftsresultat3,6
Resultat før skatt3,5
Resultat etter skatt252,7
  • Etablert i 2017 og har i dag kontorer i Oslo og Krakow.
  • Et design- og teknologiselskap som har spesialisert seg på å hjelpe kunder med å utnytte data på en smartere måte.
  • Kompetanse på leveranseledelse, rådgivning og konseptutvikling, UX-design og teknologi.
  • Har cirka 90 ansatte.
Nyheter