Helsedirektøren i Norge åpner for å sperre byer og bydeler

Han vil neppe stenge grensene. Men blir virustrusselen alvorlig nok, vil helsedirektør Bjørn Guldvog vurdere å sperre av byer og bydeler i Norge.

HAR EN PLAN: Helsedirektør Bjørn Guldvog har fått vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak Foto: NTB Scanpix

– Grensestenging er veldig usannsynlig. Vi vil imidlertid vurdere mange ulike tiltak for å få kontroll på situasjonen om det blir nødvendig, sier Guldvog.

Han har fått vide fullmakter til å iverksette smitteverntiltak for å forhindre at den nye virussykdommen covid-19 begynner å spre seg i Norge.

Guldvog bekrefter at det i siste instans kan bli aktuelt å sperre av områder.

– Det vil være veldig inngripende å stenge av et område, en by eller bydel. Det kan bare berettiges om det blir helt nødvendig, sier han til NTB.

Stenging av områder i Norge kan for eksempel være aktuelt hvis det er nødvendig for å forhindre at helsevesenets kapasitet blir sprengt.

– Det er ikke bare coronasyke som må håndteres, men også andre syke og pleiepasienter. Da må vi ha kapasitet, forklarer Guldvog.

Det er så langt ikke påvist virussmitte hos personer i Norge etter utbruddet av det nye coronaviruset, men Folkehelseinstituttet har bedt helsevesenet forberede seg på en alvorlig epidemi.

Det nye viruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina i desember.