SV vil ikke forlenge kriselov – men flertallet sier ja

SV støtter ikke regjeringens forslag om å forlenge den særskilte coronaloven med én måned. Begrunnelsen for å forlenge loven er for tynn, mener SV-lederen.

MOTSTRIDENDE: SV-leder Audun Lysbakken støtter ikke regjeringens forslag om å forlenge koronaloven. Foto: NTB Scanpix
Nyheter

SV ønsker imidlertid å videreføre forskriftene som er vedtatt under loven, én måned til.

– En slik fullmaktslov bør vi bare ha hvis den er helt strengt nødvendig, og det er den ikke lenger, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

Stortingets særskilte coronakomité avgir sin innstilling om loven på et møte mandag ettermiddag.

Etter det NTB forstår, vil forlengelsen av loven bli godkjent, siden både Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne stiller seg bak regjeringens forslag. Senterpartiet og Rødt går i likhet med SV mot å videreføre loven.

Innstillingen skal behandles første gang i Stortinget tirsdag og andre gang fredag.

Neppe ytterligere forlenget

Lysbakken understreker at SV var med på å vedta coronaloven og stort sett er fornøyd med hvordan den er blitt brukt.

– Det er positivt at regjeringen signaliserer at loven ikke skal brukes ofte og at den neppe forlenges etter 27. mai, mener han.

– Men det viser samtidig at behovet for en slik lov ikke er like sterkt, og derfor bør vi gå tilbake til normal lovbehandling raskest mulig.

I tiden framover skal regjeringen finne et alternativt rettsgrunnlag for forskriftene som skal vare lenger enn til 27. mai, blant annet ved å fremme proposisjoner til Stortinget.

Bred støtte

Et samlet Storting stilte seg bak coronaloven da den ble vedtatt i slutten av mars.

Loven gir regjeringen vide fullmakter til å kjøre gjennom forskrifter den mener er nødvendig for å håndtere coronakrisen.

Stortinget strammet imidlertid inn regjeringens opprinnelige forslag betydelig. I tillegg til kort varighet kan én tredel av stortingsrepresentantene stanse en forskrift innen ett døgn etter at den er fremsatt.

Så langt er flere titall midlertidige forskrifter innført med hjemmel i loven, mens noen få er stanset av de folkevalgte.

(©NTB)