Kompetansereformen: – Voksne skal få utdanne seg hele livet

Regjeringen vil med sin kompetansereform sørge for at voksne kan få ta utdanning hele livet, og at det skal bli lettere å ta utdanning for flere.

ETTERUTDANNING: – Vi må skape mer og vi må inkludere flere, sier statsminister Erna Solberg (H). Foto: NTB Scanpix
Nyheter

– Norge er, helt uavhengig av coronakrisen, i omstilling. Vi må skape mer og vi må inkludere flere. Vi må tette gapet mellom hva arbeidslivet trenger av kompetanse, og den kompetansen arbeidstakerne faktisk har. Derfor er reformen så viktig, sier statsminister Erna Solberg (H).

Andelen virksomheter som sier de i stor grad har et udekket kompetansebehov, har økt de siste årene. I 2016 meldte kun 4 prosent av bedriftene om dette, mens andelen i 2019 hadde økt til 9 prosent.

Samtidig er andelen som tar videreutdanning, lavere nå enn for ti år siden

Derfor vil regjeringen fjerne kravet om at du må studere minst 50 prosent for å få støtte i Lånekassen, gi tilleggslån til livsopphold for voksne som vil fullføre videregående og gjøre det enklere å ta opp lån for de over 45 år.

Regjeringen vil også sette i gang seks nye treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling innen varehandelen, reiselivsnæringen, frisørnæringen, mat- og drikkevareindustrien, anleggsbransjen og elektro, automasjon, fornybar og kraftnæringen.

politikk
utdanning
erna solberg
Nyheter