NRK tapte over 200 millioner kroner i fjor

NRKs årsregnskap viser et negativt resultat på 206 millioner kroner. Avvikling av lisensavdelingen og nedbemanning er hovedårsaken.

RØDT: NRK sliter med å vise til overskudd. Foto: NTB Scanpix
Nyheter

2019 ble det siste året med lisensavgift. Fra 2020 er NRK finansiert over statsbudsjettet. Det negative resultatet skyldes i hovedsak ekstraordinære kostnader knyttet til avvikling av NRKs lisensavdeling og nedbemanning av nærmere 100 ansatte ved avdelingen.

– Dette har belastet regnskapet dels i form av avsetninger til tap på utestående krav, dels i form av avsetninger til sluttvederlag og andre avviklingskostnader, sier NRKs fungerende økonomidirektør, Ole André Hansen til NRK.

Også NRKs planer om å flytte fra Marienlyst har påvirket resultatet.

– Prosjektet gikk fra å utrede mulighetene for flytting, til å kunne starte det konkrete arbeidet med salg av Marienlyst og søk etter tomt for et nytt hovedkontor. Ekstraordinære kostnader knyttet til forberedelser for salg av Marienlyst og kjøp av ny tomt, er belastet regnskapet. NRKs ordinære virksomhet var i henhold til plan for 2019, sier Hansen.

nrk
Nyheter