Regjeringen lovpålegger dyrevelferdsprogram for svinebønder

En forskriftsendring fra Landbruksdepartementet gjør at alle svinebønder nå er pålagt å delta i dyrevelferdsprogrammet for svin.

NYE REGLER: Svinenæringen får nå lovpålagt et dyrevelferdsprogram. Foto: NTB Scanpix
Nyheter

Programmet stiller blant annet krav om obligatoriske veterinærbesøk, kontroll gjennom slakteriene og kursing av alle som håndterer gris. Svinebøndene får trekk hvis de ikke oppfyller kravene, skriver Nationen.

De fleste svinebøndene i Norge deltar allerede i Norge, men produsentene som har færrest griser, deltar i mindre grad.

– Jeg er godt fornøyd med at hele næringen har tatt nødvendige grep for å bedre dyrevelferden for svin. Ved å gjøre programmet obligatorisk for alle som produserer svin, sikrer vi at alle er med på å løfte dyrevelferden, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i et innlegg på regjeringens nettsider.

svinebønder
landbruksdepartementet
Nyheter