Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap

Bane Nor er frifunnet for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Retten mener ulykken kunne ha skjedd selv om tunnelen var riktig sikret.

FRIFINNES: Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken. Foto: NTB
Nyheter

– Etter rettens oppfatning var det deres egen atferd som «forvoldte» ulykken, så Bane Nor kan ikke holdes strafferettslig ansvarlig for å ha forvoldt henholdsvis deres død og alvorlige kroppsskade, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Statsadvokat Kristin Røhne sier til NTB at hun ikke vil kommentere om dommen skal ankes. Hun er derimot tilfreds med at Bane Nor er domfelt for brudd på jernbaneloven og til boten på 10 millioner kroner.

– Jeg oppfatter at Bane Nor får ganske krass kritikk og at påtalemyndigheten har blitt hørt på en del av sine anførsler. I selve vurderingen om Bane Nor skulle være ansvarlig for Evens død, så er tingretten veldig knapp. Den sier egentlig ikke så mye annet enn at en 15-åring som selv er strafferettslig ansvarlig, ikke bør gå inn på et ulovlig område, sier Røhne som sier hun vil granske detaljene i dommen nøye.

Det var 24. februar i fjor at Even Warsla Meen gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo sammen med en 16 år gammel jente og en 15 år gammel kamerat.

Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog. Der kom de borti en kjøreledning som førte en spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

Opprettholder bot

Under rettssaken, som gikk i oktober, var det statlige foretaket tiltalt for uaktsomt drap på Meen og uaktsom skade på de to andre. Påtalemyndigheten mente at Bane Nor ikke hadde sikret området tilstrekkelig.

Saken gikk til retten etter at Bane Nor kun aksepterte å bli ilagt et forelegg på 10 millioner kroner for manglende sikring av området, men ikke for uaktsomt å ha forårsaket Meens død eller skadene på de to som overlevde ulykken.

Nå har altså Bane Nor fått medhold av tingretten. Retten opprettholder samtidig boten på 10 millioner kroner for den manglende områdesikringen. Den har Bane Nor allerede vedtatt.

Mener ulykken kunne ha skjedd uansett

I dommen skriver tingretten at de ikke er overbevist om at ulykken ikke ville ha skjedd dersom områdesikringen hadde ligget på straffritt nivå.

I retten forklarte en av de overlevende ungdommene at det ikke hadde vært verdt å ta seg inn i tunnelen dersom gjerdet hadde fulgt forskriftene, men retten mener at denne uttalelsen i etterpåklokskapens lys har begrenset bevisverdi.

En av ungdommene sa også at de hadde sett at det var skiltet med «høyspenning livsfare», men at de likevel trodde at strømmen var slått av.

Enige om erstatning

– Dette er en dypt tragisk sak som vi gjerne skulle ha vært foruten, sier konsernsjef Gorm Frimannslund til NTB.

Han mener likevel at det har vært viktig å få fram det prinsipielle i saken.

– Vi ønsket en avklaring mellom det jernbanevirksomheten er ansvarlig for gjennom sikring og skilting, og det allmennheten selv er ansvarlig for gjennom det de foretar seg, sier Frimannslund.

Han sier at de nå vil gå grundig gjennom dommen før de bestemmer seg for hva de vil gjøre videre. Han understreker likevel at boten på 10 millioner kroner ikke i seg selv er noen grunn til å anke.

Han sier også at foretaket har inngått en minnelig avtale om økonomisk kompensasjon til ungdommene og deres pårørende og etterlate.

– Vi er enige om et erstatningsbeløp, og at det tas utenfor rettssystemet for at de ikke skal belastes mer enn nødvendig, sier konsernsjefen.

Han vil ikke gå ut med hvor mye penger det er snakk om.