Årets mediestøtte økte med 40 millioner

Medietilsynet har fordelt 358 millioner kroner i mediestøtte til litt over 150 aviser. Det er en økning på 40 millioner kroner fra i fjor.

Foto: NTB Scanpix
Nyheter

Mesteparten, det vil si 30 millioner kroner, går til lokalavisene. Klassekampen får mest støtte med nesten 43 millioner kroner, mens støtten til Fiskeribladet øker mest, med nesten 7 millioner kroner.

I alt 152 aviser får til sammen 358 millioner kroner i støtte i år, mot 318 millioner kroner til vel 155 aviser i 2019. Av økningen på 40 millioner kroner går 30 millioner kroner til lokalavisene

– Dette er i tråd med føringene i mediestøttemeldingen om at mer av støtten skal gå til små, lokale aviser, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en pressemelding.

Velsand sier at grunnen til Fiskeribladets økte støtte er at bladet nå får uttelling for nettutgaven sin etter at avisen har omorganisert virksomheten.

Tre nye aviser

Bergensavisens opplagsvekst gir nesten 2 millioner kroner mer i støtte, og med nesten 37 millioner kroner i tilskudd får avisen nest mest av årets støttemottakere.

Størst prosentvis reduksjon får Dagens Perspektiv, som mister 20 prosent av støtten på grunn av en nedgang i opplaget. Det tilsvarer en reduksjon på 1,2 millioner kroner.

Tre nye aviser får støtte i år. Medietilsynet har vurdert at nettavisen Medier24 og de to lokalavisene Rana No og Porten.no kvalifiserer til å komme inn i ordningen. De får henholdsvis 1,8 millioner, 1,6 millioner og 1,4 millioner kroner i støtte.

Fire aviser forsvant

Medietilsynet konkluderte i likhet med i 2019 med at Dagbladet Pluss og Nett.no ikke kvalifiserte for produksjonstilskudd fordi publikasjonene ikke oppfylte kravene til formål og innhold.

Fire aviser forsvant ut av støtteordningen i 2020. Søgne og Songdalen Budstikke ble lagt ned ved årsskiftet, Finnmark Dagblad søkte ikke om tilskudd, mens Lindesnes og avisa Bladet hadde for høyt overskudd til å kunne motta støtte.

Over 215 millioner kroner av støtten går til de ti største mottakerne.

(©NTB)

Nyheter