DNB Markets: Disse selskapene vil komme seg hele gjennom krisen

Et fåtall av selskapene innen oljeservice har etter DNB Markets' syn muligheten til å komme gjennom en slik periode vi nå befinner oss i, uten at aksjonærene risikere enten en full eller delvis restrukturering

SUBSEA 7: Blant 21 selskap DNB Markets dekker innen oljeservice, mener analytikerne at fem aktører har en kombinasjon av faktorer som gjør at de vil kunne komme seg hele gjennom krisen. Blant disse igjen er tre notert i Oslo; Subsea7, TGS og Kværner. Foto: Subsea 7

Utviklingen knyttet til økende spredning av coronaviruset og fall i oljeprisen har i løpet av få uker gjort et allerede på forhånd utfordrende marked for oljeserviceselskapene enda verre, ifølge analytikerne i DNB Markets.

Selskapene må, slik analytikerne i meglerhuset ser det, nå håndtere kunder som gjør betydelige nedskjæringer i planlagte investeringer, som ønsker å reforhandle allerede inngåtte kontrakter og som, hvis mulig, også vil terminere løpende avtaler.

«Et fåtall av selskapene innen sektoren har etter vårt syn muligheten til å komme gjennom en slik periode uten at aksjonærene risikere enten en full eller delvis restrukturering», heter det i en oppdatering fra meglerhuset torsdag.

Tre på Oslo Børs

Blant 21 selskap DNB Markets dekker innen sektoren, mener analytikerne at fem aktører har en kombinasjon av faktorer som gjør at de vil kunne komme seg hele gjennom krisen. 

Blant disse igjen er tre notert i Oslo; Subsea7, TGS og Kværner.

«Felles for disse er at vi har estimater under konsensus, men vi mener samtidig at markedet allerede reflekterer betydelige nedjusteringer», heter det.

På tross av at meglerhuset også for disse tre i tiden fremover ser høy risiko for negative nyheter knyttet til henholdsvis manglende beskjeftigelse av fartøy som kommer av kontrakt, redusert aktivitetsnivå og utsettelse av prosjekter, mener analytikerne at kombinasjonen av solide balanser og muligheten til å justere kontantstrømmen, gjør at disse selskapene er best posisjonert for på lang sikt å navigere godt gjennom de kommende utfordringene.

Subsea7 noteres torsdag til 42,15 kroner pr. aksje, og DNB Markets har en kjøpsanbefaling på aksjen, med et kursmål på 70,00 kroner. 

På TGS har analytikerne en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 150 kroner pr. aksje, mens de på Kværner har en kjøpsanbefaling, med et kursmål på 12 kroner.

TGS står i 97,00 kroner, mens Kværner noteres til 5,93 kroner torsdag formiddag.