Investtech stokker om – anbefaler ti aksjer

Denne uken har Investtech to norske favoritter.

NORDEN: Espen Grønstad i Investtech mener NEL og Medistim er de mest spennende norske aksjene i Norden. Foto: Kyrre Lien.

Investtech har en ukeportefølje som består av ti nordiske aksjer. Denne uken er det ni nye aksjer i porteføljen, som dermed består av fire svenske, fire danske og to norske aksjer. Ingen finske aksjer er denne gang med.

Investtech har rangert de nordiske aksjene ut i fra tekniske analyser på mellomlang sikt. Dette gjøres av Investtechs matematiske algoritmer, som blant annet identifiserer aksjens trender, støtte og motstand, formasjoner og volumutvikling.

Kun aksjer med en omsetning på over en million euro i snitt per dag siste måneden er med.

1. Coloplast B(COLOB.CO) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 936.2 (46.2)

Coloplast B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har også brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 830 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

2. Ambu(AMBUB.CO) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 170.8 (21)

Ambu viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Aksjen har støtte ved cirka 150 kroner og motstand ved cirka 193 kroner. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

3. Bactiguard Holding B(BACTIB.ST) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 102 (12.6)

Bactiguard Holding B ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har brutt et motstandsnivå på kort sikt og gitt kjøpssignal fra kortsiktig trading range. Det er ingen motstand i kursdiagrammet og en videre oppgang indikeres. Ved reaksjoner tilbake har aksjen støtte ved cirka 77.00 kroner. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

4. NEL(NEL.OL) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 8.78 (0.11)

NEL viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har reagert tilbake etter bruddet på en rektangelformasjon. Det er støtte rundt 8.63 kroner, noe som åpner for gode kjøpsmuligheter nå. Etablert brudd under denne støtten vil imidlertid nøytralisere kjøpssignalet. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 8.60 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

5. Oasmia Pharmaceutical(OASM.ST) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 5.19 (-0.38)

Oasmia Pharmaceutical har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen ga kjøpssignal fra en omvendt-hode-og-skuldre-formasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 3.98 kroner. Videre oppgang til 9.60 kroner eller mer er signalisert. Aksjen tester støtten ved cirka 5.00 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 5.00 kroner vil utløse et salgssignal. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette svekker trendbruddet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

6. Lundberg B(LUNDB.ST) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 385.4 (0.2)

Lundberg B har brutt ned gjennom gulvet i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette indikerer i første omgang svakere stigningstakt, eller innledning av en mer horisontal utvikling. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 380 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. RSI-kurven viser en fallende trend, noe som kan være et tidlig signal om innledning av en fallende trend også for kursen. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

7. Zealand Pharma(ZEAL.CO) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 202.4 (18)

Zealand Pharma ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 156 kroner og motstand ved cirka 293 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

8. Stillfront Group(SF.ST) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 365 (-10.5)

Stillfront Group ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 300 kroner og motstand ved cirka 490 kroner. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.

9. ChemoMetec(CHEMM.CO) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 210 (-6.5)

ChemoMetec ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Kursen har steget kraftig etter kjøpssignal fra en rektangelformasjon ved bruddet opp gjennom motstanden ved 150 kroner. Objektivet ved 189 kroner er nå tatt ut, men formasjonen signaliserer fortsatt utvikling i samme retning. Aksjen tester støtten ved cirka 200 kroner. Dette kan gi en reaksjon opp, mens et brudd ned gjennom 200 kroner vil utløse et salgssignal. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.

10. Medistim(MEDI.OL) - 18. mar 2020. Siste sluttkurs: 151 (0)

Medistim har brutt den stigende trendkanalen på mellomlang sikt, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved cirka 148 kroner. Etablert brudd vil indikere videre oppgang. Aksjen anses teknisk positiv på mellomlang sikt.