Carnegie advarer investorene – her er anbefalingene

Analytikerne gjentar en nøytralanbefaling på sjømatsektoren.

NØYTRALANBEFALING: Carnegie gjentar en nøytralanbefaling på sjømatsektoren i en fersk sektorrapport. Foto: Lage Bøhren
Aksjeanalyse

Carnegie gjentar en nøytralanbefaling på sjømatsektoren i en sektorrapport fredag, skriver TDN Direkt. 

Med et høyt slaktevolum ventet i andre halvår av 2020, ser meglerhuset en kollaps i lakseprisen om ikke lettelser i restriksjoner på sosial aktivitet og HoReCa-segmentet lykkes.

«Omtrent 50 prosent av den globale etterspørselen etter laks er sterkt begrenset eller midlertidig ikke-eksisterende. Med begrenset visibilitet for gjenåpning av økonomiene, mener vi investorer bør være forsiktig i sektoren på vei inn i sommermånedene», skriver analytiker Lars Konrad Johnsen.

Ifølge analytikeren holder oppdretterne igjen volumer, som med stigende sjøtemperaturer gir en sterk vekst i biomassen i sjøen, som vil resultere i økt tilbud de kommende månedene, skriver TDN Direkt.

«Med slaktevolumer i andre halvår 2020 ventet rundt 25 prosent høyere enn første halvår, må restriksjonene globalt heves vellykket for at vi ikke skal se et kraftig prisfall. Dette begrunnes med at verdikjeden inn mot retail ikke er dimensjonert for å håndtere denne volumøkningen alene, noe som vil gi høyere slaktevolum enn hva det finnes prosesseringskapasitet for», skriver han.

Ettersom politiske signaler indikerer en gradvis gjenåpning, mener han man bør være forsiktig i sektoren til visibilitet rundt heving av restriksjonene foreligger.

Til tross for en forsiktig tilnærming til sektoren generelt, mener Johnsen ifølge nyhetsbyrået at Lerøy Seafood og Norway Royal Salmon har for lav verdsettelse til å ignoreres og har en kjøpsanbefaling på aksjene. 

Motsatt får Bakkafrost og Grieg Seafood en salgsanbefaling.

Meglerhuset har nedjustert anslaget for laksepriser i perioden 2020-2021 til 5,4 euro pr. kilo (5,9) og 5,8 euro pr. kilo (6,0). Denne antagelsen er basert på et positivt scenario for sektoren med antagelse om en V-lignende oppgang i meglerhusets estimater, skriver TDN Direkt.

Analytikeren sammenligner den potensielt massive tilbudsveksten i andre halvår 2020 med den nåværende oljepriskollapsen, noe som fører til meglerhusets nøytralanbefaling på tross av at 2021-2022 estimater ser relativt attraktive ut.

Selskap, anbefaling og kursmål:

  •  Bakkafrost selg 420
  • Grieg Seafood selg 82
  • Lerøy Seafood kjøp 61
  • Mowi hold 180 
  • Norway Royal Salmon kjøp 248
  • SalMar hold 375
carnegie
aksjetips
laks
sjømat
bakkafrost
grieg seafood
lerøy seafood
mowi
norway royal salmon
salmar