Søndagens aksjetips

Hovedindeksen steg sist uke og utviklingen var helt i tråd med teorien.

TRENDBRUDD: Hovedindeksen på Oslo Børs har hentet inn igjen mye av fallet i mars, men har brutt den stigende trenden og er fremdeles ned 15 prosent fra all-time high. Foto: Tradingview
Aksjeanalyse

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,9 prosent, fra 794,72 til 801,68

Den siste måneden har hovedindeksen falt 1,6 prosent. Fra bunnen (605,28 intradag den 16. mars) er oppgangen på 32,4 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det en nedgang på 15,3 prosent.

Liten endring

Det tekniske bildet endret seg ikke mye sist uke. Hovedindeksen  reagerte opp igjen til den brutte halslinjen og snudde ned igjen fredag. Det var helt i tråd med teorien og betyr at det fremdeles er fare for at fallet kan fortsette ned i intervallet 775 til 725.

RSI fortsatte å svinge rundt 50-nivået og sluttet under igjen fredag.

Hode-skulder-formasjonen i seg selv signaliserer at hovedindeksen kan falle til teknisk støtte på 750-nivået. Under 750 er det teknisk støtte på 725 og syltynn teknisk støtte på 710 før 700, 695 og 680 kommer innen rekkevidde igjen.

Brudd på neste stigende trendlinje i RSI-chartet vil støtte en slik utvikling.

To muligheter

I forkant av bruddet på halslinjen i hode-skulder-formasjonen ble bunnlinjen i den stigende sekundærtrenden brutt, noe som også utløste salgssignal.

Det er litt teknisk støtte på 795- og 790-nivået, men ryker også disse vil det signalisere at fallet kan fortsette.

Omsetningen har vært fallende gjennom fallet, noe som er positivt. Det varsler fremdeles at det kan komme en korreksjon opp igjen. Den må i så fall fortsette forbi 820-nivået og 200-dagers glidende omsetning, på stigende omsetning, for å signalisere at faren for et nytt fall er over for denne gang.

SALGSSIGNAL: Den lille hode-skulder-formasjonen og trendbruddet forsetter å signalisere at hovedindeksen på Oslo Børs kan falle videre. Foto: Tadingview

Flat hausseindeks

Forrige fredag sluttet den korte hausseindeksen på 58 og var med det uendret sist uke. Den lange hausseindeksen var uendret på 52. Fall under 50 utløser nytt salgssignal.

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Mandag for snart fire uker siden steg den til 83, og det høyeste siden 2006. Det var et salgssignal. I USA var den over 90, som i seg selv var et kraftig salgssignal. Og så kom korreksjonen.

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Neste teknisk motstand kom på 860, som også ble testet mandag for drøye tre uker siden, før det snudde ned igjen.

Over 860 er de neste nivåene 895 og 915. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå.

Det var teknisk støtte på 815, men den ble brutt. Som vi har gjort oppmerksom på de siste søndagene var dette et signalnivå. Hvis hovedindeksen sluttet under dette nivået ville den neste teknisk støtten komme ned mot bunnen i trenden, på 50-dagers glidende gjennomsnitt og 790-nivået. Under det nivået kommer de neste tekniske støttenivåene på 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 13,9 prosent. De siste 12 månedene har den nå falt 8,6 prosent. Mandag for tre uker siden var den bare ned 0,1 prosent de siste 12 månedene.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

teknisk analyse
søndagens aksjetips
aksjetips
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse