Meglerhus: Flere punkter taler for kursoppgang i aksjen

Norne Securities anbefaler kjøp av aksjer i Aker BP.

KJØP: Norne Securities venter kursoppgang for Kjell Inge Røkke og resten av aksjonærene i Aker BP.  Foto: Eivind Yggeseth
Aksjeanalyse

Tirsdag 14. juli presenterer Aker BP sine kvartalstall. Norne Securities gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, samtidig som kursmålet heves fra 210 til 240 kroner.

Fredag ved lunsjtider omsettes aksjen for 177,15 kroner, ned 1,0 prosent, noe som verdsetter selskapet til 63,7 milliarder kroner.

Analytikeren trekker frem flere punkter som taler for kursoppgang fremover:

  • Aksjen handles til en 25 prosent rabatt i forhold til verdijustert egenkapital (NAV)
  • Solid årlig utbytte
  • Langsiktig historie om produksjonsvekst
  • Lav eksponering mot det svake gassmarkedet

Samtidig minner analytikeren om at Aker BP tidligere denne uken var ute med en oppdatering. Da ble det kjent at selskapet produserte 209.800 fat oljeekvivalenter pr. dag i andre kvartal. Likevel solgte selskapet 232.000 fat oljeekvivalenter pr. dag.

Siden forrige kvartal har oljeprisen steget, noe som betyr at Aker BP vil reversere nedskrivninger fra første kvartal, tilsvarende mellom 100 og 150 millioner dollar.

Ledelsen i Aker BP forventer å legge frem et positivt resultat før skatt.

I forrige uke hevet Danske Bank Markets sitt kursmål på Aker BP fra 204 til 240 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen ble gjentatt.