Sjefstrateg Christian Lie ser ingen bobler i aksjemarkedet

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank frykter ikke en boble i aksjemarkedene.

NYE REKORDER PÅ WALL STREET: Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank innrømmer at kursutviklingen for amerikanske teknologiaksjer vitner om en viss eufori. Foto: Danske Bank
Aksjeanalyse

Onsdag steg den amerikanske S&P 500-indeksen til en ny toppnotering - i hovedsak drevet av et knippe store teknologirelaterte selskaper. Indeksen endte på 3.389,8 poeng etter en oppgang på 0,2 prosent.

Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank lar seg ikke skremme av den siste tids børsoppgang og skriver i en oppdatering at han ikke ser noen boble i finansmarkedene generelt, eller i aksjemarkedene spesielt.

Enkelte sektorer viser vei

Årsaken til det er at den voldsomme kursoppgangen i brede aksjeindekser skyldes sterk utvikling i et fåtall sektorer, som igjen er blant de med best utvikling i selskapsinntjeningen. Han minner også om at vinneraksjene relativt sett har solide balanser samtidig som de vil kunne kapitalisere på endrede forbruksmønstre i kjølvannet av pandemien.

Det finnes ulike metoder for å måle hvorvidt stemningen i finansmarkene er overdrevent optimistisk eller pessimistisk. Mens noen nå indikerer eufori, viser andre en mer nøytral stemning. Alt avhenger av hvilke parametre som inkluderes.

Christian Lies tolkning er at kursutviklingen for amerikanske teknologiaksjer vitner om en viss eufori, men dersom vi ser på øvrig sektorutvikling er ikke dette et generelt fenomen.

Varsomhet

«Statistikk for tegning/innløsning i verdipapirfond globalt viser måteholdenhet på aksjesiden, posisjoneringen blant institusjonelle forvaltere er mer forsiktig enn normalt og høy etterspørsel etter statsobligasjoner og gull vitner om varsomhet», skriver sjefstrategen.

Bank of Americas «Bull & Bear-indikator», som går fra 0 til 10, ligger i øyeblikket på 3,5 - i det banken definerer som nøytralt område.

danske bank
christian lie
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse