Sjefstrateg: – Carnival og Marriott er zombieselskaper

Sjefstrateg Christian Lie mener den økonomiske situasjonen i cruiserederiet Carnival og hotellkjeden Marriott er så dårlig at han omtaler dem som zombieselskaper.

ZOMBIENE KOMMER: Sjefstrateg Christian Lie mener en rekke selskaper ikke har livet rett. Foto: Danske Bank
Aksjeanalyse

– Sentralbankene syr puter under armene på mange selskaper. Jeg vil si at en ekstremt stimulerende pengepolitikk har bidratt til at antall zombieselskaper har økt kraftig etter finanskrisen, sier Christian Lie, sjefstrateg i Danske Bank, til Finansavisen.

Dette beskriver han som virksomheter som knapt har driftsinntekter til å betjene løpende renteutgifter.

Et stort problem

En fersk studie indikerer ifølge Lie at 15 prosent av 3.000 børsnoterte selskaper i USA faller inn under kategorien, opp fra åtte prosent i 2008. I OECD-regionen anslår OECD selv at 10-15 prosent av virksomhetene er såkalte zombier.

– Kan du gi noen eksempler på slike selskaper?

– Selskaper som nevnt i kategorien zombier med rentedekningsgrad mindre enn 1 er blant annet cruiserederiet Carnival, hotellkjeden Marriott, flyselskapet Delta Airlines og bilutleieselskapet Avis Budget Group, sier Lie.

ZOMBIE: Sjefstrateg Christian Lie lar seg ikke imponere over den økonomiske situasjonen i Carnival. Foto: AFP

Han mener konsekvensen av et stigende antall zombieselskaper er opprettholdelse av overkapasitet på tilbudssiden i økonomien, noe som sørger for høy konkurranse og lavt prispress, som igjen understøtter et lavt rentenivå ettersom sentralbankene opererer med inflasjonsmål.

Unngår konkurs

Ettersom såkalte zombieselskaper har lav produktivitetsvekst bidrar dermed utviklingen til å bremse det økonomiske vekstpotensialet i økonomien. Uten sentralbankenes støtte ville mange slike selskaper gått konkurs.

– Ser du tilsvarende trekk i Norge?

– I Norge har vi en litt annen struktur. Det er stor forskjell på finansiering i banker og finansiering i kapitalmarkedene. I USA er det en langt større andel selskaper som henter finansieringen i kapitalmarkedene enn i Norge. Bankene gjør en mye grundigere kredittvurdering, sier Lie til Finansavisen.

– Det er en del selskaper som burde gått konkurs i krisetider som overlever. Vi snakker om svake selskaper med skjøre balanser og høy gjeld, sier Lie.

Danske Bank har økt sannsynlighetsanslaget for at verdensøkonomien fortsetter å hente seg inn over de neste 6-12 månedene til 75 prosent. Analytikerne ser 25 prosent sannsynlighet for en W-formet utvikling der global økonomi går tilbake i resesjon.

nordea markets
christian lie
carnival
marriott
delta airlines
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse