Analytiker: Her er det mulighet for superprofitt

Analytiker Martin Huseby Karlsen ser en unik mulighet for investoreksponering mot det voksende offshore vindmarkedet.

KJØP: Analytiker Martin Huseby Karlsen venter kursoppgang i OHT. Foto: Eivind Yggeseth
Aksjeanalyse

DNB Markets har startet dekning av Arne Blystad-dominerte OHT  . Basert på den nåværende flåten mener meglerhuset at aksjen bør verdsettes til 30 kroner, stigende til 39 kroner om vekstmulighetene legges til grunn.

Stadig større turbiner krever nye installasjonsfartøyer med større kapasitet, som OHT adresserer med sitt nybyggingsprogram.

Superprofitt

Analytiker Martin Huseby Karlsen gir aksjen en kjøpsanbefaling og et kursmål på 35 kroner.

– De er «early moovers» for å bestille nye fartøy for å installere fundament og turbiner til offshore vindparker. Dagens installasjonsflåte kan ikke håndtere de nye og større turbinene og OHT blir en av tilbyderne av tonnasje som gir mulighet for superprofitt, sier Martin Huseby Karlsen til Finansavisen.

Han mener OHT representerer en unik mulighet for investoreksponering mot det voksende offshore vindmarkedet.

– Vi ser at mange vindparker skal installeres i 2024-2025, og nå er mange utbyggere ute for å sikre seg båtkapasitet, sier analytikeren til Finansavisen.

Mandag omsettes aksjen for 19,90 kroner, opp 0,8 prosent, noe som gir selskapet en markedsverdi på 2,4 milliarder kroner. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 76 prosent fra dagens nivå.

Nykommer på Merkur Market

28. september ble selskapet tatt opp til notering på Merkur Market. Handelen åpnet på 19,75 kroner, og med en sluttkurs på 18,75 kroner første dag falt aksjen 6,3 prosent siden emisjonen uken før.

I forkant av børsnoteringen hentet selskapet 60 millioner dollar, tilsvarende om lag 542 millioner kroner, ved hjelp av meglerhusene DNB Markets, Clarksons Platou Securities, Pareto Securities, SEB og Fearnley Securities.

Selskapet har pr. i dag en flåte på fem tungtransportskip rettet mot både havvind og olje - og gassnæringen.

OHT-ME
arne blystad
Martin Huseby Karlsen
dnb markets
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse