Meglerhus anbefaler to aksjer

Norne Securities venter kursoppgang i Entra og Norwegian Property.

KJØP: Norne Securities anbefaler kjøp av aksjer i Norwegian Property, her representert ved adm. direktør Bent Oustad. Foto: Kaare Martin Granerud
Aksjeanalyse

Norne Securities er ute med en oppdatering de norske eiendomsaksjene Entra og Norwegian Property. Begge to får en kjøpsanbefaling, og kursmålet settes til 152 kroner for Entra   og 14 kroner for Norwegian Property   .

«Investorer har fremdeles stor apetitt på eiendommer med høy kvalitet, spesielt kontorer med langsiktige kontrakter og sikre motparter», skriver Norne Securities.

Mandag omsettes Entra for 132,50 kroner mens Norwegian Property omsettes for 11 kroner. For at kursmålene skal innfris, må aksjene stige henholdsvis 15 prosent og 27 prosent.

Hittil i år har aksjene falt henholdsvis 5,2 prosent og 20,5 prosent.