Søndagens aksjetips

Tre svakhetstegn og et positivt signal preget slutten av uken på Oslo Børs, men det skal ikke mye til for å utløse nye kjøpssignal.

Hovedindeksen: Foto: Tradingview
Aksjeanalyse

Hovedindeksen falt 1,6 prosent sist uke, fra 872,52 til 858,90.

Den siste måneden har hovedindeksen steget 1,6 prosent. Siden nyttår har hovedindeksen likevel falt 7,8 prosent. De siste 12 månedene er det nå en nedgang på 4,5 prosent.

Fra bunnen intradag den 16. mars (605,28) er oppgangen på 41,9 prosent. Fra all-time high (946,63 den 17. januar) er det fremdeles en nedgang på 9,3 prosent.

Salgssignal

Det ble utløst et par, mindre salgssignal sist uke. Hovedindeksen falt under sitt 50-dagers glidende gjennomsnitt onsdag. Det åpnet for testing av den tekniske motstanden på 840-nivået. Fredag kom med en oppgang på 1,2 prosent og testing av den tekniske motstanden på 860-nivået.

RSI falt samtidig under 50-nivået. RSI snudde perfekt opp fra den positive undertonen i RSI-chartet fredag. Ved brudd på 50-nivået vil det signalisere økende stigningstakt igjen.

Vi har justert den stigende sekundærtrenden med en ny trendlinje gjennom de stigende bunnene siden sommeren, men for å utløse kjøpssignal må det komme et brudd på 860-nivået og 50-dagers glidende gjennomsnitt på stigende omsetning. 

Med brudd på den tekniske motstanden på 860-nivået på stigende omsetning, kan det kanskje komme et nytt støt opp mot den tekniske motstanden på 880-nivået. 

I motsatt fall kan det bli ny testing av den justerte stigende trenden på 845-nivået, trendbrudd og kanskje 200-dagers glidende gjennomsnitt på 830-nivået. 

Snur RSI ned igjen fra 50-nivået, og bryter den positive undertonen i RSI-chartet, kan det signalisere en snarlig testing av 830-nivået.

SVAKHETSTEGN: Hovedindeksen falt under den tekniske støtten på 860-nivået, 50-dagers glidende gjennomsnitt og 50-nivået i RSI-chartet. Foto: Tradingview

Viktig nivå

Oppgangen fra 830 til 880 har kommet på flat omsetning, mens nedgangen fra 880 til 845 har kommet på svakt stigende omsetning. Det har gjort den videre utviklingen usikker. Det har imidlertid hele veien vært en positiv undertone i RSI-chartet, og det skal ikke mye til før den den fallende trendlinjen i toppen brytes.

Et brudd på 50-nivået og den fallende trendlinjen i toppen av RSI-chartet vil støtte videre oppgang. Hvis det følges opp med et brudd på den tekniske motstanden på 880-nivået i hovedchartet, på stigende omsetning, kan oppgangen fortsette mot 900-nivået og kanskje toppen i den stigende sekundærtrenden.

Hausseindeksene falt

Hausseindeksen, som forteller om optimismen i aksjemarkedet, ga kjøpssignal da den steg fra 6, passerte 10 og steg til 11 den 27. mars. Uken etter doblet den seg og i løpet av de tre dagene før påske steg den ytterligere 11 poeng til 33, før den fortsatte rett opp.

Etter en kraftig oppgang til 83 i midten av juni, snudde den korte hausseindeksen ned igjen.

I henhold til teorien, som det er redegjort for i Aksjeskolen, som ble utgitt på Hegnar Media første gang i 1991, er det alltid salgssignal i et fallende marked når hausseindeksen faller under 68.

Hausseindeksen falt under 68 i slutten av juni. Etter en ny oppgang til 71 i midten av august, snudde den ned og falt under 68 igjen et par dager senere.

Sist uke falt den korte 12 punkter til 48, mens den lange falt 4 til 57.

SVAKHETSTEGN: Det er blitt satt lavere toppen og bunner i hausseindeksen siden mai. Foto: Investtech

Det tekniske fundamentet

Gjennom april og begynnelsen av mai dannet konsolideringen i hovedindeksen, i området 725 til 750, et fundament for videre oppgang. Da 750-nivået ble brutt signaliserte det at oppgangen kunne fortsette opp mot 820-nivået, 200-dagers glidende gjennomsnitt og 840.

Bruddet på 840-nivået signaliserte videre oppgang mot 860 og 880. Etter oppgangen til 880 har det snudd ned igjen både i august og så langt i oktober. 

Over 880 er de neste tekniske motstandsnivåene nå 895, 915, 920 og 930. 900-nivået kan også representere en viss teknisk motstand. Brudd på disse nivåene vil utløse små kjøpssignal og åpne for oppgang til neste nivå, og kanskje ny all-time high før nyttår.

Under 880 er det tekniske støtte på 870, 860, 845, 830 og på 820-nivået. De neste tekniske støttenivåene er på 810, 800, 792, 775, 750, 736 og 725 til 720.

De siste fem årene

All-time high er på 946,63 fra fredag 17. januar 2020. Intradag all-time high er fremdeles på 948,48 fra 3. oktober 2018.

Siden nyttår har hovedindeksen falt 7,8 prosent. De siste 12 månedene har den falt 4,5 prosent.

I 2019 ble det en oppgang på 16,5 prosent. I 2018 ble det en nedgang på 1,8 prosent. I 2017 var oppgangen på 19,1 prosent. I 2016 var oppgangen på 12,1 prosent og i 2015 på 5,25 prosent.

søndagens aksjetips
teknisk analyse
aksjetips
Nyheter
Børs
Aksjeanalyse